Wkrótce zakończenie kolejnej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
piątek, 10 września 2010
 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0130T (15245) Grotniki Małe- Oblekoń- Rataje od km 0+000 do km 18+475” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” na terenie Powiatu Buskiego.

Roboty budowlane rozpoczęto 1 kwietnia 2009 r., planowany termin zakończenia inwestycji to 31 październik 2010 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 922 936,14 zł. Koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków Powiatu Buskiego w kwocie 5 969 174,46 zł (co stanowi 40 % kosztów inwestycji) oraz ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 8 953 761,68 zł (co stanowi 60 % kosztów inwestycji).  Wartość samych robót budowlanych, wynosi  14 836 316,14 zł brutto.

Do chwili obecnej na realizację zadania wydatkowano 12 931 455,85 zł. W ramach wydatkowanych środków została poszerzona nawierzchnia do 6,0 m , łuki poziome
do szerokości normatywnych. Wykonano profilowanie nawierzchni drogi oraz jej wzmocnienie poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 i 7 cm oraz warstwy ścieralnej grub. 5 cm z masy mineralno-bitumicznej. Z uwagi na zły stan odwodnienia drogi przebudowano przepusty pod koroną drogi oraz w przeważającej części odtworzono rowy i przebudowano zjazdy
do gospodarstw. Przy istniejących przystankach rozpoczęto budowę zatok autobusowych.

Do zakończenia inwestycji pozostały do wykonania roboty przy rowach i zjazdach
do gospodarstw, utwardzenie poboczy kruszywem na szerokości 0,75 m, oznakowanie pionowe
i poziome drogi. Zostanie dokończona budowa zatok autobusowych, budowa chodnika
w m. Brzostków o długości 134 mb i szerokości 1,5 m oraz ustawione zostaną bariery sprężyste na długości 398m.

Za pomoc w realizacji tego zadania pragnę złożyć serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztofowi Dziekanowi i Józefowi Żurkowi, a mieszkańców
i użytkowników drogi pragnę przeprosić za wszelkie utrudnienia powstałe podczas
jej przebudowy.

 

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011