Odbiór warsztatów szkolnych ZSTI oraz budynków szpitala ZOZ w Busku-Zdroju. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
piątek, 06 września 2013
 

logo
herb_powiat_buski

    W dniu 3 września 2013 r. przeprowadzono odbiory robót budowlanych w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Komisja powołana przez Starostę Buskiego, dokonała odbioru:

1) Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju przy ul. Kusocińskiego 3a, realizowanych jako działanie 5 „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku-Zdroju”.

Budynek warsztatów szkolnych został w roku 2008 ocieplony w ramach inwestycji zrealizowanej z dofinansowaniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bieżąca inwestycja obejmowała modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono 3 stare piece gazowe na 1 gazowy kondensacyjny o mocy 300 kW. Zastosowanie pieca kondensacyjnego pozwala na częściowy odzysk ciepła ze spalin gazowych. Nowe źródło ciepła będzie dwufunkcyjne – zasili wymienioną instalację c.o. oraz nową instalację ciepłej wody, przygotowywanej centralnie. Zastosowana automatyka oraz grzejnikowe głowice termostatyczne umożliwią racjonalne zarządzanie ciepłem w budynku.

2) Budynek oddziału płucnego i tomografii oraz przychodni specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, realizowanych w ramach działania 2 "Termomodernizacja budynków Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o." Są to kolejne budynki szpitalne przy których zakończono roboty termomodernizacyjne. Trwają roboty przy budynku głównym szpitala, których zakończenie zamknie przewidziany zakres inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Roboty budowlane prowadzone są również na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach i obejmują termomodernizację ścian i połaci dachowej oraz wymianę elementów instalacji centralnego ogrzewania.

     Zakończone i odebrane roboty budowlane są częścią projektu, obejmującego budynki użyteczności publicznej Powiatu Buskiego, Powiatu Pińczowskiego, Gminy Gnojno, Gminy Nowy Korczyn oraz Gminy Wiślica. Celem  projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez budynki wchodzące w jego zakres. Współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.