Rozwój bazy dydaktycznej Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 04 grudnia 2020
 

Nowy budynek od strony północnejPowiat Buski po raz kolejny wzbogacił bazę dydaktyczną swoich szkół. Tym razem beneficjentem została jednostka służącą kształceniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W okresie od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie został wykonany duży i znaczący projekt budowlany pod nazwą:

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej".

 

Widok na nowy budynek od strony południowej

Widok na nowy budynek od strony południowej

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 3 684 582,03 zł (roboty budowlane i sporządzenie dokumentacji). Dofinansowanie ze środków PFRON znajdujących się w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 895 000,00 zł. Środki finansowe jakie Powiat Buski przeznaczył na realizację tego projektu to kwota 2 789 582,03 zł. Nowy budynek został wyposażony w niezbędny sprzęt, na co Powiat przeznaczył dodatkowe środki w wysokości 320 424,36 zł.

wojewodztwo pfron

W nowym dwukondygnacyjnym obiekcie, z częściowym podpiwniczeniem, znajdują się pracownie szkolne oraz gabinety specjalistyczne. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami będą mogły optymalnie rozwijać się, korzystając z profesjonalnie wyposażonych gabinetów psychologa, logopedy, sali do rehabilitacji narządów ruchu oraz integracji sensorycznej. Do rehabilitacji zawodowej i społecznej będą służyły nowoczesne pracownie: ogrodnicze, rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego oraz prac biurowych. W sumie Ośrodek wzbogacił się o 9 sal i pracowni dydaktycznych oraz o dwie pracownie specjalistyczne.

Uczniowie w nowym roku szkolnym rozpoczęli naukę w bardzo dobrze przygotowanych pracowniach, co zwiększa znacząco komfort i warunki nauki. Sale zostały wyposażone w wysokiej klasy sprzęt. Do pracowni gospodarstwa domowego zakupiono zestawy mebli kuchennych, lodówko-zamrażarki, płyty indukcyjne, piekarniki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe oraz różnorodny drobny sprzęt AGD.

 

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego

 

W pracowniach prac biurowych uczniowie mogą korzystać z laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, bindownic, niszczarek, laminatorów oraz kserokopiarki laserowej. Pracownie rękodzielnictwa zaopatrzono m.in. w piec do wypalania ceramiki, narzędzia ceramiczne, koło garncarskie, maszyny do szycia, krosna tkackie, natomiast pracownie ogrodnicze m.in. w mini szklarnie, stoły robocze, zestawy narzędzi ogrodniczych.

 

Pracownia rękodzielnictwa

Pracownia rękodzielnictwa

 

Ponadto w pracowniach i gabinetach specjalistycznych znajdują się laptopy wraz z pakietami oprogramowania, monitory interaktywne, profesjonalne zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, radioodtwarzacze.

 

Pracownia prac biurowych

Pracownia prac biurowych

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków Ośrodka, sala do rehabilitacji narządów ruchu i terapii SI została kompleksowo wyposażona w specjalistyczny sprzęt, m.in. kabinę rehabilitacyjną typu UGUL wraz z osprzętem, stół do masażu, tor z przeszkodami do nauki i reedukacji chodzenia, rotor rehabilitacyjny elektryczny do biernej terapii kończyn górnych i dolnych, zestaw do rozwoju zdolności motorycznych, jak również specjalistyczny sprzęt do terapii integracji sensorycznej (SI).

 

Sala do rehabilitacji

Sala do rehabilitacji

 

Ponadto w budynku znajdują się cztery sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych, winda oraz szatnia. W otoczeniu budynku Ośrodka zostały wykonane drogi wewnętrzne oraz zagospodarowano teren zielony.

W istniejącym budynku zostały wykonane prace remontowo-adaptacyjne, polegające na przebudowie sal sypialnych i części socjalnej Ośrodka, gdzie mieszkają wychowankowie. Zadaniem tych prac było spełnienie wymagań, jakie dla tego typu placówek stawia Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz.1606).

W ramach tego zadania zostały wybudowane 4 sale mieszkalne z dwoma węzłami sanitarnymi, kuchnia dla wychowanków oraz świetlica.

Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczno-rewalidacyjne, gabinety specjalistyczne oraz salę do rehabilitacji narządów ruchu i terapii integracji sensorycznej, jak też modernizacja dotychczasowego budynku, przyczyniła się do znacznej poprawy warunków kształcenia, a tym samym podniesienia jakości i efektywności rehabilitacji zawodowej i społecznej uczniów. Możliwość korzystania z odpowiedniej bazy dydaktycznej pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stwarza dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami większą szansę na samodzielne, satysfakcjonujące funkcjonowanie w dorosłym życiu społecznym i zawodowym.

Nowy rok szkolny 2020/2021 naznaczony jest wszechobecną pandemią COVID-19. Placówki oświatowe mają za zadanie tak zorganizować edukację, aby zmniejszać do minimum możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Należy powiedzieć, że dzięki znacznemu zwiększeniu się kubatury obiektów Ośrodka, także pod tym względem uczniowie i pracownicy Ośrodka znaleźli się w lepszej sytuacji, gdyż łatwiej teraz spełniać wymagania GIS i MEN dotyczące utrzymywania dystansu i zminimalizowania kontaktów pomiędzy uczniami w czasie zajęć w Ośrodku.

 

Poniżej znajduje się galeria przedstawiająca efekty projektu - foto: archiwum SOSW w Broninie

Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2020