Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 16 grudnia 2019
 

03W dniu 21.08.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju podpisano umowę na roboty budowlane, rozpoczynając tym samym nową inwestycję w infrastrukturę oświatową Powiatu Buskiego.

Projekt nosi nazwę: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-czego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej”, a jego wartość to 3 270 000 zł.

Zakończenie postępowania przetargowego i przystąpienie do robót stanowi zwieńczenie starań Zarządu Powiatu minionych i obecnej kadencji. Starania rozpoczęto w 2011 roku, kiedy opracowano założenia rozbudowy Ośrodka. Istniejący budynek otrzyma nowe dwukondygnacyjne skrzydło z częściowym podpiwniczeniem, zaprojektowane wg. obowiązujących przepisów technicznych.

W poziomie piwnicy, doświetlonej światłem dziennym poprzez wykonanie skarpy, znajdzie się min. pracownia stolarsko - tapicerska. W poziomie parteru powstanie sala do rehabilitacji ruchowej i korekty wad postawy, dwie pracownie zawodowe, ponadto gabinety psychologa, logopedy, pokój nauczycielski. Piętro zajmą kolejne pracownie zawodowe - rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego, pracy biurowej.

W otoczeniu budynku Ośrodka zostaną wykonane nowe drogi wewnętrzne i komunikacja piesza.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 72/RB/19 zawartej w dniu 30 lipca 2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Przyznane środki wynoszą 895 000,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest placówką publiczną, w której kształci się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnoś-ciami sprzężonymi. W Ośrodku prowadzone są także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Program nauczania wskazuje konieczność organizowania zajęć z wykorzystaniem działań praktycznych, zwłaszcza wtedy, gdy trudno pokazać uczniom lub dostrzec określone procesy i zjawiska zachodzące w  naturalnym środowisku. Sale lekcyjne o odpowiednim metrażu pozwolą na efektywną pracę w grupach, która daje uczniowi możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, co pozytywnie wpłynie na utrwalanie analizowanych treści oraz relacje rówieśnicze. W ramach działalności ośrodka, prowadzone są dowozy wychowanków z miejsca zamieszkania do zakwaterowania w SOSW w Broninie. Przyjmowani są wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakończenie robót i przekazanie nowego skrzydła do użytkowania planowane jest na koniec czerwca 2020 roku. To I etap rozbudowy tej szkoły, jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne w planie są kolejne inwestycje.

 

Autor tekstu: Piotr Woźniak

Foto: Ilona Marzec

Poprawiony: piątek, 03 lipca 2020