Powiat Buski z dofinansowaniem inwestycji związanej z zieloną energią Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 12 sierpnia 2021
 

flagi

01_budynek_przy_ul_kopernika_6_w_busku-zdroju29 lipca 2021 r. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 21 samorządami z terenu województwa na realizację inwestycji związanych m. in. z zieloną energią.

Powiat Buski otrzymał dofinansowanie Projektu 03.03.00-26-0066/20 pn.:

"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju".

Fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 427 268,24 zł, współfinansowanie z Unii Europejskiej jest na poziomie 85%, co stanowi kwotę 1 213 178,00 zł. Wkład własny Powiatu Buskiego to kwota 214 090,24 zł, czyli 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Inwestycja obejmie dwa budynki, budynek administracji samorządowej mieszczący się przy ul Kopernika 6 (wcześniej ul. Kopernika 2), gdzie mieszczą się m. in. wydziały Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju takie, jak: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, a także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ora Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

Budynek przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

 

Drugi budynek to budynek użyteczności publicznej i znajduje się przy ul. Armii Krajowej 19, w którym ma swoja siedzibę m. in. Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju oraz Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

05_budynek_przy_ul_armii_krajowej_19_w_busku-zdroju

Budynek przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

 

Obydwa budynki zostaną poddane głębokiej termomodernizacji, polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian i stropów. Na budynkach zostanie zamontowana mikro instalacja fotowoltaiczna oraz w budynku przy ul. Armii Krajowej 19 będzie zainstalowana pompa ciepła i zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.

Te wszystkie roboty wpłyną na zmniejszenie zużycia energii, spowodują ograniczenie emisji gazów, w tym emisji dwutlenku węgla, co będzie z korzyścią dla otoczenia.

Teraz przed Powiatem Buskim jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy na realizację inwestycji. Termin zakończenia Projektu, zgodnie z umową to 30 czerwiec 2022 roku.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: czwartek, 12 sierpnia 2021