Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu „Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 15 czerwca 2022
 

00aW dniu 13 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyło się podsumowanie Projektu „Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu”, realizowanego z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współpracy Powiatu Buskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

W uroczystości udział wzięli:

 1. Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
 2. Jerzy Kolarz - Starosta Buski,
 3. Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski,
 4. Zbigniew Wojciechowski - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 5. Irena Sobieraj - wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 6. Elżbieta Szczęsna-Kusak - wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 7. podinsp. Marcin Chatys - Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,
 8. st. aspirant Justyna Konopka - reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Busku - Zdroju,
 9. Waldemar Wójcik - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
 10. Teresa Wójcik - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju reprezentująca jednocześnie Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju,
 11. Tomasz Wojtyś - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
 12. Wojciech Wojtaś - doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

 

Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu „Bezpieczeństwo w sieci” realizowanego w ramach projektu „Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu”. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego został przeprowadzony w 3 kategoriach: kl. I-III - konkurs plastyczny oraz klasy IV-VI i VII-VIII - konkurs wiedzy. Do Konkursu plastycznego na etapie rejonowym zakwalifikowano 34 prace, które w dniu 25 marca 2022 r. oceniła Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Zbigniew Wojciechowski - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach - przewodniczący,
 2. podinspektor Marcin Chatys - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju,
 3. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju,
 4. Elżbieta Szczęsna-Kusak - wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 5. Irena Sobieraj - wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 

Etap rejonowy Konkursu wiedzy odbył się on-line na platformie przygotowanej przez Wojciecha Wojtasia - doradcę metodycznego z Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. Do konkursu wiedzy zgłosiło się w sumie 81 uczniów, w tym w kategorii kl. IV-VI - 42 uczniów, a w kategorii kl. VII-VIII - 39 uczniów. Uczestnicy Konkursu wiedzy wykazali się dużą znajomością tematyki i dlatego wyłoniono zwycięzców dopiero po 2 dogrywkach. Zwycięzców w dogrywce konkursu wiedzy oceniała Komisja Konkursowa w wyżej wymienionym składzie uzupełnionym przez dwóch jurorów: Wojciecha Wojtasia - doradcę metodycznego i Rafała Nachyłę – reprezentującego Komendę Powiatową Policji w Busku-Zdroju.

 

W Konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo w sieci” wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Zofia Cerazy - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju,

II miejsce - Franciszek Kwiecień – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Wójczy,

III miejsce ex aequo: Wiktoria Wiącek - Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich i Magdalena Chlebicka - Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,

Wyróżnienia:

 1. Maja Wojciechowska - Szkoła Podstawowa w Stopnicy,
 2. Julia Borkowska - Szkoła Podstawowa w Zagości,
 3. Jakub Adamczyk - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnocinie,
 4. Tymon Jajeśniak - Szkoła Podstawowa w Cieszkowach,
 5. Wiktor Wieczorek - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.

 

W Konkursie wiedzy: „Bezpieczeństwo w sieci” wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:

Kategoria klasy IV-VI:

I miejsce – Krzysztof Gajewski Szkoła Podstawowa w Dzierążni,

II miejsce - Zuzanna Wójcik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie,

III miejsce ex aequo: Agnieszka Sadowska - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie i Igor Krzyżyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku -Zdroju.

 

Kategoria klasy VII-VIII:

I miejsce – Adrian Adamczyk Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach,

II miejsce - Zuzanna Prędka – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu,

III miejsce ex aequo: Nikola Brzostkiewicz – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie i Łukasz Blady – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.

 

Nagrody dla uczestników Konkursu ufundowali:

 1. Świętokrzyski Kurator Oświaty (nagrody za I miejsca i wyróżnienia),
 2. Starosta Buski i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju (nagrody za II miejsca),
 3. Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju (nagrody za III miejsca).

 

Upominki dla opiekunów uczniów ufundowali Starosta Buski oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Poczęstunek dla uczestników spotkania ufundowali Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Buski oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

 

Projekt „Szkoła bezpieczne miejsce - szkoła dialogu” - poza w/w Konkursem - obejmował też inne działania. W ramach projektu odbyły się 3 szkolenia dla 45 nauczycieli z zakresu obsługi drukarek 3D. Szkolenia prowadzone były przez Tomasza Lalewicza nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju. Szkolenia te związane były z wyposażeniem szkół w drukarki 3D w ramach programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”.

Kolejnym działaniem w ramach projektu była konferencja on-line pt. „Szkoła bezpieczne miejsce – Cyberbezpieczeństwo”. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach przy współpracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Podczas konferencji omówiono następujące zagadnienia:

 1. Co to jest cyberprzemoc i skąd się wzięła - prowadzący: Tomasz Wojtyś nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
 2. Cyberbezpieczeństwo w szkole - prowadzący: Wojciech Wojtaś doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju,
 3. Aspekty prawne cyberprzemocy - prowadzący: st. aspirant Justyna Konopka i komisarz Dominik Guzik - Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju.

 

Tekst:
Renata Krzemień

 

Zdjęcia:
Tadeusz Sempioł

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2022