I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju - najwyższa jakość kształcenia Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 14 marca 2018
 

foto-zajawkaI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju to placówka realizująca proces edukacyjno - wychowawczy na najwyższym poziomie. Szkoła znana jest w środowisku z tego, że od wielu lat znajduje się w dziesiątce najlepszych liceów Województwa Świętokrzyskiego. Zdawalność egzaminu maturalnego, co roku bliska jest 100%.

Liceum rozwija zainteresowania uczniów i kształci różnorodne kompetencje na organizowanych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie i nauczyciele podejmują różne przedsięwzięcia, przygotowują okolicznościowe inscenizacje, uroczystości, wystawy, zawody sportowe, inscenizacje teatru Hades, Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej, Tydzień Kultury Języka,  Święto Patrona Szkoły, Dwujęzyczne Świętokrzyskie, Projekt Bliżej Siebie, Młodzi Głosują, Fizykalia, Turniej Piłki Siatkowej im. Huberta Wagnera. Wizytówką Szkoły jest corocznie wykonywany podczas balu maturalnego polonez w historycznych strojach z epoki kościuszkowskiej.

 

Uczniowie Liceum systematycznie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych oraz różnych konkursach i zawodach sportowych. Mogą oni poszczycić się osiągnięciami
w Olimpiadach: Języka i Literatury Polskiej, Filozoficznej, Historycznej, Języka Łacińskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Przedsiębiorczości, Teologii Katolickiej, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Młodzież odnosi również sukcesy

w licznych konkursach: matematycznych, biologicznych, fizycznych, historycznych, religijnych, poetyckich, literackich, wiedzy pożarniczej. Artystycznie utalentowani uczniowie realizują się w projektach aktorskich, plastycznych czy też muzycznych, uświetniając swoimi występami nie tylko uroczystości szkolne i pozaszkolne, ale też sprawdzają się w konkursach, festiwalach czy też przeglądach o szerszym zasięgu.

 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Szkolnego Teatru Hades. Coroczne premiery znajdują uznanie nie tylko w Szkole czy też wśród lokalnej społeczności, ale również w szerszych gremiach, o czym świadczą takie osiągnięcia uczniów Liceum jak np. zwycięstwo w kategorii Teatr w ramach Świętokrzyskiego Festiwalu Scyzoryki 2017; nagroda główna – tytuł Najlepszego Spektaklu wg internautów zdobyty w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich zespołów Teatralnych Teatr w konkursie ogólnopolskim organizowanym pod patronatem TVP.

 

I LO należy do wiodących placówek realizujących nauczanie interdyscyplinarne. Od ponad 20 lat współpracuje z wyższymi uczelniami, takimi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Współpraca ta obejmuje konkursy, projekty, wykłady i spotkania z pracownikami naukowymi. W ramach współpracy z AGH organizowane są zajęcia roku zerowego oraz Ogólnopolska Olimpiada
o Diamentowy Indeks AGH. Uczniowie i nauczyciele Liceum uczestniczą również
w spotkaniach Świętokrzyskiego Forum Nauczycieli Matematyki i Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym.

 

Szkoła prowadzi działalność charytatywną na rzecz środowiska lokalnego angażując się w integrację z uczniami i wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie (coroczna organizacja inscenizacji i przygotowanie upominków świątecznych) oraz akcje charytatywne: Adopcja na Odległość, Szlachetna Paczka oraz akcje honorowego krwiodawstwa.

 

Do tradycji szkolnej należy organizowanie ciekawych wycieczek zagranicznych dla młodzieży m.in. do Paryża, Rzymu, Wiednia, Budapesztu, a także organizacja zielonych
i białych szkół.

 

Efektywne kierowanie placówką jest możliwe dzięki informatycznym systemom zarządzania. Informatyzacja Szkoły rozpoczęła się już na początku lat 90-tych. Od 2009 r. w Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, który wspiera pracę Szkoły i gwarantuje szybki przepływ informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Szkoła była jedną z pierwszych w Województwie Świętokrzyskim, która wprowadziła elektroniczną formę nadzoru i oceniania.

Ważnym obszarem aktywności Szkoły jest działalność inwestycyjna, dzięki której Szkoła uzyskała nowoczesne oblicze. Systematycznie unowocześniania baza dydaktyczna usprawnia proces nauczania i rozwój zainteresowań uczniowskich. Spośród wielu podjętych inwestycji na szczególną uwagę zasługują: nowa hala sportowa (wartość inwestycji ok. 2,7 mln zł), termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej obiektów dydaktycznych i internatu (ok. 1,7 mln zł), nowe boiska szkolne (ok. 1,2 mln zł), remont internatu wraz z instalacją kolektorów słonecznych (ok. 530 tys. zł), adaptacja starej sali gimnastycznej na salę teatralną (ok. 44 tys. zł). Szkoła posiada zmodernizowane pracownie internetowe oraz pracownie językowe.

 

Zapraszamy na do zapoznania się z ofertą edukacyjną na www.lobusko.pl

 

Tekst: Anna Kolarz, Renata Krzemień

Foto: archiwum Szkoły