Przedsiębiorczość bez barier Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, Przekazała do publikacji: Marta Roter   
czwartek, 28 stycznia 2016
 

zaproszenie_logoSzanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu buskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania firmy do 16 100,00 zł).

Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo- doradczego.

 

Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  • kobiety,
  • po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl oraz pod numerem tel. 41 378 13 16 oraz 15 833 34 00.

 

zaproszenie

Poprawiony: czwartek, 28 stycznia 2016