herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Wsparcie finansowe
 

Powiat Buski wspiera finansowo działania podejmowane przez organizacje pozarządowe
oraz inne jednostki samorządowe

Powiat Buski, realizując zadania wynikające z ustaw: o finansach publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowuje zadania w zakresie opieki nad zabytkami kultury oraz kultury fizycznej podejmowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe) oraz gminy funkcjonujące na terenie Powiatu Buskiego.ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, Autor: Edyta Gawor   
wtorek, 04 września 2012
 

Na podstawie „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 – 2015” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2012 r. podpisano jedenaście umów w zakresie dofinansowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Więcej…
 
OPIEKA NAD ZABYTKAMI Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, Autor: Edyta Gawor   
wtorek, 04 września 2012
 

W 2012 roku 5 podmiotów uzyskało dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego na prace przy zabytkach:

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  w Strożyskach podjęła się konserwacji drewnianej rzeźby – Krucyfiksu z XVIII wieku na płaskorzeźbionym tle z panoramą Jerozolimy z personifikacjami słońca i księżyca,
 2. W Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy podjęto prace nad konserwacją i renowacją jednego witraża,
 3. Na częściowe pokrycie kosztów Konserwacji ośmiu obrazów z przedstawieniami historii zakonu Jezuitów pochodzących ze stalli kościoła p.w. Świętej Trójcy, Św. Wawrzyńca i Św. Elżbiety w Nowym Korczynie otrzymała dotację Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Korczynie,
 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie otrzymała dotację na konserwację ołtarza bocznego Matki Boskiej z obrazem ,,Adoracja Matki Boskiej przez rodzinę szlachecką”,
 5. Michał Socha otrzymał dofinansowanie na pokrycie części kosztów dotyczących opracowania przedprojektowego, inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją rozwiązań i wstępnym programem postępowania konserwatorskiego oraz opracowaniu projektu remontu Dworu w Widuchowej.

 

Więcej informacji pod adresem: bip.powiat.busko.pl/p,86,ochrona-zabytkow

 
POMOC FINANSOWA DLA GMIN Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, Autor: Edyta Gawor   
wtorek, 04 września 2012
 

Corocznie Powiat Buski wspiera finansowo Gminy ze swojego terenu w organizacji ważnych zadań z zakresu kultury i sportu. W 2012r. Powiat Buski przekazał środki finansowe na organizację takich imprez jak:

 1. Kingonalia w Nowym Korczynie,
 2. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2012,
 3. 10 Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej organizowany przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
 4. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju
 5. XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem,
 6. V Ogólnopolski Festiwal PiosenkiNiechaj zabrzmi Bukowina” im. Wojtka Belona,
 7. XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz,
 8. Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej,
 9. XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012,
 10. Koncert muzyczny w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz w dniu Narodowego Święta Niepodległości,
 11. Organizację przedsięwzięcia pn. Kino edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
 
RELACJE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU POWIATU BUSKIEGO Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
wtorek, 04 września 2012