herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Szkoły specjalne
Szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
wtorek, 27 kwietnia 2010
 

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły specjalnej funkcjonującej na terenie Powiatu Buskiego:

  1. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju,
  2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie

należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju nr 1 D (Wydział Edukacji) wniosek w sprawie skierowania dziecka do szkoły specjalnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  2. inną dokumentację (szkolną i zdrowotną dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z podaniem numeru PESEL i poświadczeniem zameldowania oraz wywiad środowiskowy), o ile nie została już przekazana do szkoły.


Podobne zasady obowiązują przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły specjalnej funkcjonującej na terenach innych powiatów w Polsce.

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019