herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XLIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XLIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 13 września 2023
 

Busko - Zdrój, dnia 13.09.2023 r.

Znak: BR.0002.1.49.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XLIX Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 22 września 2023 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 - 2030. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/439/2023 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023 -2028". (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. I LO w Busku - Zdroju). (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. ZST-I w Busku - Zdroju). (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. PMOS w Busku - Zdroju). (projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Let out your skills! - Uwolnij swoje umiejętności". (projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Technikum Nr 3 w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 20. Obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Buskiego. (projekt uchwały)
 21. Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2022: na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju, na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach, na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu, na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie, na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 22. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg powiatowych w 2023 roku.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie Sesji.

 

Do pobrania:

 • Zawiadomienie [ PDF ]
Poprawiony: środa, 13 września 2023