herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XLV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XLV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 20 kwietnia 2023
 

Busko - Zdrój, dnia 20.04.2023 r.

Znak: BR.0002.1.45.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XLV Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 - 2030. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego. (projekt uchwały)
 12. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z działalności za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 13. Informacja o wykonaniu w 2022 roku przez Powiat Buski planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji.