herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 15 czerwca 2022
 

Busko - Zdrój, dnia 15.06.2022 r.

Znak: BR.0002.1.36.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXXVI Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2021 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030. (projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. (projekt uchwały)
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Busku - Zdroju orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących. (projekt uchwały)
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Buskim, a Gminą Solec - Zdrój. (projekt uchwały)
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. (projekt uchwały)
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu. (projekt uchwały)
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach. (projekt uchwały)
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu. (projekt uchwały)
 24. Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za rok 2021.
 25. Sprawy różne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Sesji.
Poprawiony: środa, 15 czerwca 2022