herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXXIV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 14 kwietnia 2022
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

XXXIV Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości. (projekt uchwały)
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2021 rok.
 11. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2021 roku na terenie Powiatu Buskiego.
 12. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z działalności za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 13. Informacja o wykonaniu w 2021 roku przez Powiat Buski planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji.
Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2022