herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXXIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Wioleta Waga.   
czwartek, 10 marca 2022
 

Busko – Zdrój, dnia 09.03.2022 r.

Znak: BR.0002.1.33.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

XXXIII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 18 marca 2022 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury. (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju. (projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 44,24 m2 z przeznaczeniem pod działalność Poradni Onkologicznej wraz z Pracownią Mammografii. (projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. (projekt uchwały)
 17. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 18. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
 19. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 (stan na dzień 31.01.2022 r.).
 20. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2021 oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za rok 2021.
 21. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu za 2021 rok.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Sesji.
Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2022