herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Wioleta Waga.   
środa, 22 września 2021
 

Busko–Zdrój, dnia 22.09.2021 r.

Znak: BR.0002.1.29.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXIX Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 30 września 2021 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku – Zdroju.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 – 2025. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. (projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę. (projekt uchwały)
 16. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2021 roku.
 17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku.
 18. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2021 roku.
 19. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotycząca wykonania realizacji zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg powiatowych do 30.08.2021 r., a także złożonych wniosków o dofinansowanie na 2022 rok.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji.
Poprawiony: wtorek, 19 października 2021