herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju
XXII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
wtorek, 22 grudnia 2020
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782  z późn. zm.), a także art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych  (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842),

zwołuję

XXII  Sesję  Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w  dniu  30  grudnia  2020  roku  o  godz.  9.00
w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15

(w trybie hybrydowym).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 2021 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.