herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
piątek, 13 marca 2020
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

XVI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu20 marca 2020 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Go for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna Europa").
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 2".
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiewyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych ZespołuOpieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.
 20. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2019 rok.
 21. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 22. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2019 rok.
 23. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - stan na dzień 14.02.2020 r.
 24. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju za rok 2019.
 25. Sprawy różne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Gądek