XV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Nowocień.   
czwartek, 23 stycznia 2020
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782  z późn. zm.),

zwołuję
XV  Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w  dniu 31 stycznia  2020  roku o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Buskiego.
 6. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach kierowniczych.
 10. Podjęcie   uchwały   Rady   Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych       i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu w  Busku - Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku – Zdroju.
 12. Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/150/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia      a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
 14. Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 16. Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za 2019 rok.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Gądek

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020