VII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

VII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
10 maja 2019 roku o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Buskim.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Broninie.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Busku - Zdroju.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 2 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Busku - Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Busku - Zdroju.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - Zdroju w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Busku - Zdroju.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - Zdroju w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Busku - Zdroju.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku- Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Busku - Zdroju.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Busku - Zdroju.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.
 25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez zmianę siedziby.
 26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
 27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku- Zdroju poprzez zmianę siedziby.
 28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.
 29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski.
 30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie nadania imienia Powiatowemu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Busku - Zdroju.
 31. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 32. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
 33. Sprawy różne i wolne wnioski.
 34. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek