herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Rada Powiatu Sesje Rady Powiatu XXXI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 05 października 2017
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782),

zwołuję

XXXI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
13 października 2017 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie nagród Starosty Buskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w miejscowości Orle w ciągu drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza”.
  2. przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.
  3. zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Poprawiony: czwartek, 05 października 2017