Informacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 18 maja 2022
 

herb W związku z pytaniami rodziców kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski uprzejmie informujemy, że ani kandydaci, ani ich rodzice nie muszą posiadać profilu zaufanego, żeby złożyć elektronicznie wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

Wybór sposobu logowania oraz decyzja czy skorzystać z usług profilu zaufanego należy wyłącznie do kandydatów i ich rodziców.

Elektroniczny system naboru kandydatów do klas pierwszych pozwala na rejestrację na dwa różne sposoby:


1) SPOSÓB PIERWSZY - DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH PROFILU ZAUFANEGO:

  • Na stronie https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa należy wybrać opcję "Wypełnij wniosek". Gdy wniosek zostanie uzupełniony i zapisany, konto zostanie założone automatycznie,
  • po wprowadzeniu danych i naciśnięciu przycisku "zapisz" dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować i dodać w formie załącznika,
  • wykonując dalsze czynności w procesie naboru - po założeniu konta - należy korzystać z opcji "Logowanie na istniejące konto" (na stronie https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa) posługując się wygenerowanym wcześniej loginem i hasłem,

 

2) SPOSÓB DRUGI - DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY tj. na warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych regulującej specyfikę oraz zakres działań Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej:

  • w tym przypadku również należy korzystać z procedury opisanej w pkt 1. Różnica polega jedynie na możliwości podpisana wniosku elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego. W tym przypadku - po założeniu konta - należy skorzystać z opcji "wybierz akcję", a następnie "podpisz wniosek". Po wybraniu opcji "podpisz wniosek" system przekieruje rodzica / kandydata na stronę moj.gov.pl w celu podpisania wniosku elektronicznie,
  • po przejściu na stronę gov.pl należy dodać pobrany wcześniej wniosek, a następnie podpisać go tam naciskając przycisk "podpisz". Podpisany dokument należy następnie dodać do załączników na koncie kandydata.


Instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku znajduje się pod adresem: https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

 

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Buski prowadzą punkty konsultacyjne, w których można uzyskać pomoc przy logowaniu się do systemu.

 

Autor opracowania: Renata Krzemień

Poprawiony: środa, 18 maja 2022