Znakomite wyniki zdawalności egzaminu zawodowego w Powiecie Buskim Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 08 kwietnia 2022
 

herbW dniu 31 marca 2022 r. uczniowie szkół zawodowych powadzonych przez Powiat Buski otrzymali wyniki egzaminu zawodowego zdawanego w sesji zimowej 2022 w poszczególnych kwalifikacjach.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju. Wszyscy uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa (klasa czwarta) zdali egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Przyszli hotelarze osiągnęli 100% zdawalność egzaminu zawodowego, przy zdawalności w Województwie Świętokrzyskim na poziomie 67% i zdawalności w kraju na poziomie 81%. Buscy hotelarze przewyższyli wynik wojewódzki aż o 33 punkty procentowe, a krajowy o 19 punktów.

Bardzo wysokie wyniki uzyskali też uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista (kwalifikacja – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i technik hotelarstwa (klasa trzecia; kwalifikacja - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) uzyskując w obu przypadkach 96% zdawalność. Zdawalność w Województwie Świętokrzyskim w przypadku tych egzaminów wyniosła odpowiednio 89% i 93%, natomiast w kraju 87% i 91%.

Bardzo wysokie wyniki zdawalności, bo aż 92%, uzyskali także uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych (kwalifikacja - Organizacja i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych). Zdawalność w naszym województwie w tej kwalifikacji wyniosła 81%, a w kraju 84%. Bardzo dobrze też się spisali uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych), którzy uzyskali 81% zdawalności, przy poziomie wojewódzkim  77% oraz krajowym 79%.

Wysokim wynikiem mogą pochwalić się również uczniowie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, kształcący się w zawodzie technik geodeta (kwalifikacja - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami). Przyszli geodeci osiągnęli wynik 81% zdawalności przy poziomie wojewódzkim 43% i krajowym 60%, co oznacza, że przewyższyli wynik wojewódzki aż o 38 punktów procentowych, a krajowy o 21.

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z zakresu jednej kwalifikacji danym zawodzie. Egzaminy te odbywają się każdego roku w dwóch sesjach (zimowej i letniej) i składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Uczeń zdaje egzamin zawodowy, jeśli uzyska z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników na egzaminie zawodowym, a uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego życzymy samych sukcesów.

Autor tekstu: Renata Krzemień

fot. z archiwum szkół

Poprawiony: piątek, 08 kwietnia 2022