Profilaktyka zdrowotna w ramach X Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Autor: Ilona Marzec   
poniedziałek, 30 kwietnia 2012
 

fot. Piotr Woźniak

17 kwietnia 2012 roku w sali kinowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyła się konferencja, zorganizowana w ramach X Festiwalu Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod nazwą FORUM ZDROWIA.

Konferencję otworzył Starosta Buski - Jerzy Kolarz, który powitał gości i wszystkich zgromadzonych uczestników: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli i pedagogów szkolnych w liczbie ponad 300 osób.

Starosta Buski odczytał list gratulacyjny Patrona Honorowego Głównego Inspektora Sanitarnego - Przemysława Bilińskiego skierowany do organizatorów Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju oraz list nadesłany przez prof. Jana Nosko z Łodzi, byłego Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – jednego z pierwszych inicjatorów naszego Festiwalu. Starosta podkreślił niezwykle zgodną i efektywną współpracę wszystkich współorganizatorów w organizowaniu Festiwalu Zdrowia i szczególne powitanie skierował do głównego pomysłodawcy naszych działań prozdrowotnych - Zbigniewa Kociuby Przewodniczącego Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Starosta poinformował zebranych, że do grona współorganizatorów Festiwalu dołączyli: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, co jest dowodem na niesłabnącą potrzebę rozwiązywania aktualnych problemów i zagrożeń, a także rozmawiania o nich.

Następnie Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Janusz Czyż odczytał list od Głównego Inspektora Pracy Anny Tomczyk, dedykowany organizatorom i uczestnikom konferencji. Krótkie słowa powitania skierował do zebranych reprezentant Patrona Honorowego Marszałka Województwa Świętofot. Piotr Woźniakkrzyskiego Adama Jarubasa Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.


Światowy Dzień Zdrowia w roku bieżącym obchodzony był pod hasłem
"Starzenie się i zdrowie",

Prowadzenie konferencji przypadło w udziale Pani Irenie Sobieraj, która jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju i od kilku lat czynnie wspiera organizatorów Festiwalu Zdrowia i nieustannie mobilizuje młodzież do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Forum Zdrowia rozpoczął barwny i ekspresyjny występ zespołu tanecznego uczniów ze Szkoły Podstawowej w Działoszycach. Należy podkreślić, że Zespół Szkół w Działoszycach zawsze chętnie wspomaga nasze działania i w tym miejscu gorące podziękowania należą się opiekunowi zespołu Pani Jadwidze Mazur. Kolejnym punktem programu była prezentacja przedstawiona przez dr nauk med. Jerzego Skucińskiego - chirurga i transplantologa, Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju nt. „Prawne, etyczne, społeczne i zdrowotne aspekty transplantacji narządów”. Następnie podjęliśmy tematykę dot. „Wpływu zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków”. Autorzy tej prezentacji - dr Danuta Limanówka oraz dr Leszek Ośródka, reprezentujący Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zorganizowali ponadto w holu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury punkt informacyjny o realizowanym projekcie pn. „Projekt KLIMAT – Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Trzecia prezentacja dotyczyła problemu badań profilaktycznych w prewencji nowotworów złośliwych i została zaprezentowana przez mgr Jadwigę Zapałę pracownika Ośrodka Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Miłym akcentem artystycznym, już po raz kolejny na Festiwalu, był występ zespołu muzycznego, w skład którego wchodzą uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Jerzego Koseli. Po występach podjęliśmy tematykę bardzo ważną dla nas wszystkich na co dzień, a mianowicie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym kierujących pojazdami i pieszych”. W tym punkcie programu swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z uczestnikami konferencji podzielił się nadkom. Jarosław Kosik Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Ostatni referat tegorocznego Forum pn. „Zanieczyszczenie powietrza jako czynnik wpływający na dobrostan społeczny w środowisku pracy i nauki” wygłosił przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach mgr Stanisław Golmento.fot. Piotr Woźniak

Przewodniczący Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego - Pan Zbigniew Kociuba zgodnie z programem kolejnego Forum Zdrowia uprzedził wszystkich uczestników, że dokona niezbędnej analizy merytorycznej i formalnej, starając się nade wszystko nie nadużyć cierpliwości zebranych. „Zarówno bogactwo programowe Forum, jak i jego różnorodność  problemów w przedstawionych referatach, a także forma ich prezentacji przy tak znacznej ilości słuchaczy, zasługiwałoby na szczegółowe analizy, nie mówiąc już o opracowaniu niezbędnych kontrreferatów i zróżnicowania metod upowszechniania nowoczesnej wiedzy. Jeżeli na tej sali słyszeliśmy słowa uznania dla Patronów Honorowych Festiwalu, dla jego organizatora Starosty Buskiego – Pana Jerzego Kolarza, a nawet dla inicjatora takiego pomysłu, z całą mocą podkreślić należy, że prawdziwymi twórcami Festiwalu Zdrowia i wszelkich imprez towarzyszących są wszyscy tu obecni. Bez Państwa nie tylko trudno wyobrazić sobie taki Festiwal, ale równocześnie trudno ocenić korzyści płynące z upowszechnienia wiedzy o zdrowiu publicznym, jako jednego z najważniejszych elementów bezpieczeństwa zdrowotnego, które w postępie medycyny naprawczej i nie tylko, w pierwszej dekadzie trzeciego tysiąclecia dokonało niewyobrażalnych postępów. Byłoby banałem twierdzenie, że wrześniowy Festiwal Zdrowia, który odbędzie się w dniach 28 i 29 września 2012 r., przez przypadek matematyczny będzie dziesiątym „jubileuszowym” Festiwalem Zdrowia. Jest pewnikiem, że ten Festiwal musi mieć swoją kontynuację, jako wspólny dorobek ponad dwudziestu organizacji rządowych, pozarządowych, samorządowych, instytutów naukowych i instytucji społecznych, a miłą niespodzianką, którą chciałbym zapowiedzieć Państwu, będzie inicjatywa najwytrwalszych współorganizatorów Festiwalu, współpracy z pełnoletnią młodzieżą przy tworzeniu KÓŁ WOLONTARIATU. Pozostańcie Państwo zdrowi.”

Podczas trwania Forum w holu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury działały punkty edukacyjno-informacyjne zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdroju i Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Miłym i jakże smacznym akcentem tegorocznego spotkania było zorganizowanie poczęstunku dla uczestników przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Patronat Honorowy nad tegorocznym jubileuszowym Festiwalem objęli: Główny Inspektor Sanitarny Minister PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, Wojewoda Świętokrzyski BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ADAM JARUBAS, natomiast Patronat Merytoryczny przyjął Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ANDRZEJ WOJTYŁA.
fot. Piotr Woźniak

W gronie współorganizatorów X Festiwalu Zdrowia znajdują się: Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój S.A.”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, KRUS w Busku-Zdroju, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju.

Poprawiony: poniedziałek, 30 kwietnia 2012