PONIDZIE – Moja Mała Ojczyzna Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Autor: Jolanta Radosz, Ewa Czerwińska   
wtorek, 17 kwietnia 2012
 

fot. Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju

30 marca 2012r. na sali widowiskowej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury  odbył się finał XII Powiatowego Konkursu - PONIDZIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA.

Panie Ewa Czerwińska i Jolanta Radosz dokonały otwarcia konkursu, powitały zaproszonych gości, uczestników konkursu, nauczycieli-opiekunów, uczniów.

Wśród honorowych gości obecni byli: Pani Anna Papaj –zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Busko- Zdrój, Pan Tomasz Śledź – wicedyrektor BSCK,  Pan Tadeusz Ura i Pan Piotr Kaleta – członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Buska, Pani Wanda Banaś – nauczyciel, mgr fizyki.

Patronat honorowy nad tegorocznym konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Buski, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Patronat medialny: Tygodnik Ponidzie.

Konkurs jest organizowany przez Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju od 12 lat, jego celem  jest rozwijanie zainteresowań uczniów regionem, w którym mieszkamy, poznanie jego historii, walorów turystycznych i krajoznawczych. Zadania konkursowe i tematy prezentacji związane są  tematycznie z Ponidziem.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były – Atrakcje turystyczne Ponidzia.

Prezentacje i prace plastyczne oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Anna Papaj, Wanda Banaś, Aleksandra Imosa i Tadeusz Ura.

Uczniowie swoje prezentacje przedstawili w różnorodnej i ciekawej formie, przedstawiając swoje umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne, dziennikarskie, literackie i plastyczne.

Wyniki konkursu w kategorii prezentacje:

I miejsce – Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju,

II miejsce – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju
Gimnazjum w Solcu-Zdroju,

III miejsce - Samorządowe Gimnazjum  im. Św. Kingi w Nowym Korczynie,
Gimnazjum w Gnojnie
Uczniowie -autorzy wyróżnionych prac plastycznych:
Spót Dawid- Nowy Korczyn,
Aleksandra Wach – Gnojno,
Urszula Marzec, Wioleta Sojka – SG nr 1 w Busku- Zdroju

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i foldery o Busku i Ponidziu, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. Organizatorzy zadbali także o słodki poczęstunek dla uczestników konkursu. Słodycze i napoje ufundowali sponsorzy: Hurtownia SAWA Pani Anny Sikory i Pana Włodzimierza Wróbla, Hurtownia Kim Pana Kazimierza Krzemińskiego i Piekarnia Pana Stanisława Ryczka w Widuchowie.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom, Dyrekcji BSCK oraz Dyrekcji SG nr 1 w Busku-Zdroju za pomoc w zorganizowaniu konkursu.