KOLEJNY ETAP NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZA NAMI Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 21 lipca 2022
 

herbKOLEJNY ETAP NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZA NAMI

W ramach tegorocznego naboru chęć podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski zadeklarowało 1142 kandydatów. Zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zostało 954 osób.

Spośród wszystkich zakwalifikowanych osób  ok. 74% to kandydaci z Powiatu Buskiego, natomiast ok. 26% to osoby spoza naszego Powiatu.

W bieżącym roku największym zainteresowaniem wśród kandydatów do klas pierwszych cieszyły się technika, do których zakwalifikowano blisko 47% absolwentów szkół podstawowych. Drugie miejsce pod względem liczby zakwalifikowanych kandydatów zajęły licea ogólnokształcące (ok. 43% kandydatów), a trzecie miejsce branżowe szkoły I stopnia (ok. 10%).

Wśród liceów najwięcej - bo blisko 290 uczniów – zakwalifikowało się do I Liceum Ogólnokształcącego, na drugiej pozycji jest III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z liczbą 93 kandydatów. Zdecydowana większość kandydatów (ok. 54%) planuje podjąć naukę w oddziałach realizujących w zakresie rozszerzonym biologię, na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się oddziały, w których przedmiotem rozszerzonym jest matematyka (ok. 31%). Najmniej uczniów wybrało klasy humanistyczne (ok. 15%).

W technikach największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku zawód technik informatyk (23%), na drugim miejscu pod względem popularności jest technik hotelarstwa (ok. 16%), a na trzecim - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów samochodowych (po ok. 9%). Dużym zainteresowaniem cieszą się także takie kierunki, jak: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta czy technik logistyk.

 

Które szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami w klasach pierwszych?

Na 29 planowanych do utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 oddziałów, w 27 jest maksymalne obłożenie, a w 2 oddziałach są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Osoby, które nie zakwalifikowały się w pierwszym etapie naboru, mogą się jeszcze ubiegać o przyjęcie do takich szkół, jak: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer i inne zawody) i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych). Dodatkowo planujemy uruchomić klasę o profilu informatycznym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych (jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych kandydatów).

 

Ponadto wolnymi miejscami dysponują Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w Busku-Zdroju i w Broninie.

Ośrodek w Busku - Zdroju oferuje kształcenie w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum: technik informatyk,
  • Szkoła Branżowa I Stopnia: krawiec, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń,
  • Szkoła Policealna: technik administracji, technik bhp.

 

Ośrodek w Broninie oferuje kształcenie w:

  • Szkole Podstawowej,
  • Szkole Branżowej I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz i kucharz,
  • Szkole Przysposabiającej do Pracy: ogrodnictwo.

 

Kolejnym etapem naboru jest potwierdzenie przez osoby zakwalifikowane woli podjęcia nauki poprzez złożenie w szkołach pierwszego wyboru oryginałów dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani mają na to czas do 29 lipca br. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych nastąpi 1 sierpnia do godziny 14.00.

Poprawiony: czwartek, 21 lipca 2022