Dotacja dla Powiatu Buskiego na naprawę dróg Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 02 listopada 2021
 

Podpisanie umowy o dofinansowanie, od lewej Skarbnik Artur Polniak, Wicestarosta Stanisław Klimczak, Starosta Jerzy Kolarz, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew KoniuszW  dniu 27 października 2021 r. Powiat Buski reprezentowany przez Starostę Jerzego Kolarza, Wicestarostę Stanisława Klimczaka oraz Skarbnika Artura Polniaka podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, które wystąpiły w lipcu br.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na remonty dróg powiatowych:

1. Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów–Janina od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m – przyznano środki w kwocie 536 000 zł.

2. Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów–Kawczyce–Hołudza–Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 długości 2035 m – przyznano środki w kwocie 592 000 zł.

3. Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark–Wełecz od km 3+084 do km 3+349 długości 265 m – przyznano środki w kwocie 66 000 zł.

Powiat Buski otrzymał dotację w wysokości 1 194 000 zł, która będzie stanowić 80 % kosztów realizacji w/w zadań.

 

foto

Podpisanie umowy o dofinansowanie, od lewej Skarbnik Artur Polniak, Wicestarosta Stanisław Klimczak, Starosta Jerzy Kolarz, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz