Informacja na temat realizacji projektu „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Grzegorz Zięba.   
środa, 16 czerwca 2021
 

herbPowiat Buski uczestniczy w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach niniejszego projektu pod adresem https://geodezja.powiat.busko.pl/ uruchomiono Geoportal Powiatu Buskiego który oprócz prezentacji aktualnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, udostępnia e-usługi w ramach których można załatwić (drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet) sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju m.in.: zamówienie danych z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów), zamówienie kopii mapy zasadniczej, zamówienie kopii mapy ewidencji gruntów i budynków, zamówienie kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługa narad koordynacyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych. Geoportal umożliwia również dokonanie płatności elektronicznej za zamówione materiały.

Zakończono również pracę nad utworzeniem baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) a także nad digitalizacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane powyższe są aktualizowane na bieżąco i prezentowane w Geoportalu.

W ramach niniejszego projektu realizowane są również prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Baranów, Bilczów, Budzyń, Chotelek, Elżbiecin, Nowy Folwark, Gadawa , Janina, Kameduły, Kawczyce, Kostki Duże, Kostki Małe, Las Winiarski, Łagiewniki, Młyny, Oleszki, Olganów, , Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wolica, Zbrodzice, Żerniki Górne (gm. Busko-Zdrój), Balice (gm. Gnojno), Nowy Korczyn, Podzamcze (gm. Nowy Korczyn), Pacanów, Tuczępy, Wiślica. Zakończono prace dla obrębów Służów, Słabkowice gm. Busko-Zdrój. W wyniku ww. prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego który będzie podlegać wyłożeniu na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. O terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego mieszkańcy zostaną poinformowani przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędów Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Nowym Korczynie, Pacanowie i Wiślicy oraz Urzędów Gminy w Gnojnie i Tuczępach na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, w celu umożliwienia zgłaszania uwag każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w w/w projekcie.

Koszt całkowity projektu to kwota: 32 765 101 zł, z tego dla powiatu buskiego przypada 7 826 170 zł, dla powiatu jędrzejowskiego przypada 7 999 771 zł, dla powiatu kieleckiego przypada 14 904 588 zł, dla powiatu pińczowskiego przypada 2 034 572 zł.