Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego we Włoszczowie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Joanna Kowalska.   
środa, 02 czerwca 2021
 

2W piątek, 28 maja 2021 r., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Gospodarzem spotkania był Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie i ich przedstawiciele z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego, a także zaproszeni goście. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Konwentu - Starosta Buski Jerzy Kolarz.

Na początku spotkania Starosta Buski i Starosta Włoszczowski przywitali uczestników konwentu. Następnie Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta przedstawiła najważniejsze informacje o Powiecie, jego głównych walorach i atrakcjach, opierając się na prezentacji multimedialnej.

W dalszej części spotkania poruszono i omówiono wiele ważnych tematów, m.in. wywiązała się dyskusja na temat reformy szpitalnictwa w Polsce w związku z planowanymi zmianami w tym zakresie oraz dyskusja w sprawie wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Podczas obrad Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego udzielił poparcia dla działań Marszałka i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dot. wsparcia starań, w celu pozyskania środków rezerwy dla programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 w wysokości 444 mln EUR.

Wyznaczono również osobę reprezentującą związek powiatów w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (wybrany został Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna). A także wskazano kandydata do składu Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu (wybrany został Starosta Sandomierski Marcin Piwnik).

Podczas konwentu głos zabrali zaproszeni goście:

  • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Reczyński przedstawił prezentację na temat stanu zmodernizowania zasobów geodezyjnych w poszczególnych powiatach oraz możliwości finansowania modernizacji tych zasobów z funduszy europejskich;
  • płk Ryszard Piwowarczyk, wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie rozdał zgromadzonym ulotki na temat uczelni, prosząc by przekazali je do szkół średnich prowadzonych przez powiaty w celu zachęcenia uczniów do studiowania na tej uczelni;
  • Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek przedstawił obszary działania powiatów, na które będzie można starać się o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich w nowej perspektywie na lata 2021 – 2027.

 

Na zakończenie ustalono tematykę i miejsce kolejnego konwentu.

Tekst: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego - Starosta Buski Jerzy Kolarz i Starosta Wloszczowski - Dariusz Czechowski

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego - Starosta Buski Jerzy Kolarz i Starosta Wloszczowski - Dariusz Czechowski


Uczestnicy Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Uczestnicy Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

Poprawiony: środa, 02 czerwca 2021