Powszechny Spis Rolny 2010 Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
piątek, 13 sierpnia 2010
 

1Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)
1 IX–31 X 2010 r.
według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

www.stat.gov.pl  www.spis.gov.pl

 

 

 

 

SAM MOŻESZ SIĘ SPISAĆ

Informacje 1 [ PDF ]
Informacje 2 [ PDF ]

1

1

1

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 13 sierpnia 2010