"Zdrowie dla wszystkich" to hasło Światowego Dnia Zdrowia Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 13 kwietnia 2018
 

foto-zajawkaW Buskim Samorządowym Centrum Kultury w dniu 10 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja - Forum Zdrowia - zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia w ramach XVI Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

To już kolejny rok z rzędu zostało zorganizowane w Busku-Zdroju spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną, aby rozmawiać o zdrowiu, profilaktyce i zagrożeniach.

001

Na konferencję zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

W imieniu Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, spotkanie otworzył Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski, który na wstępie skierował podziękowania do honorowych Patronów Festiwalu Zdrowia, którymi są: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie - Patron merytoryczny.

 

002

 

Sekretarz poinformował uczestników, iż na ręce Starosty Buskiego wpłynęły listy od Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza, od Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka, a także od Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Uzależnień, AIDS i HIV Pana Mariusza Paska, które po oficjalnych powitaniach zostały odczytane przez Panią Irenę Sobieraj.

 

skan1 skan2 skan3

"W jubileuszowym, 70-tym roku działalności, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła hasło „Zdrowie dla wszystkich”. Niech tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia będzie okazją do dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich" - to słowa wstępu Jerzego Służalskiego.

 

Następnie powitani zostali uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół.

 

Kolejno Sekretarz przywitał przybyłych gości:

 

003

 

Pana Tomasza Sarana reprezentującego Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,

Pana Grzegorza Gałuszkę Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzys-kiego, Dziekana w  Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Dyrektora Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej  Rehabilitacji „Krystyna" w Busku-Zdroju, reprezentującego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa,

Pana Jarosława Ciurę Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,

Pana Janusza Czyża Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach,

Pana Stanisława Golmento Inspektora w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach

Pana dr Zdobysława Kuleszyńskiego Prorektora ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pana Henryka Radosza Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój,          

Pana insp. Jakuba Kosinia Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju,

Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku–Zdroju,

Pana Wojciecha Legawca Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.,          

Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

Pana Sylwestra Pałkę Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

Pana Tomasza Śledzia Z-cę Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.

 

Na zakończenie Sekretarz wyraził swoją wdzięczność wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie i honorowo włączyli się w obchody tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia i przywitał poniższych prelegentów:

Panią Irenę Sobieraj pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

Panią Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

Panią Ewę Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach

oraz ponownie Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę reprezentującego Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

 

Życząc samych pozytywnych wrażeń, dalsze prowadzenie konferencji powierzył Pani Irenie Sobieraj pedagogowi szkolnemu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Pani Sobieraj jako doradca metodyczny reprezentuje również Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Busku-Zdroju, jest Przewodniczącą Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a także jest ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

 

004

 

Po odczytaniu wymienionych we wstępie listów, prowadząca poinformowała zebranych, kto zadbał o zdrowy poczęstunek dla uczestników konferencji. Serdeczne podziękowania skierowała do współorganizatorów Festiwalu Zdrowia: Prezesa Zarządu "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A Pana Wojciecha Legawca, który zapewnił wodę mineralną "Buskowianka", do Pana Krzysztofa Sochy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którego służby zapewniły uczestnikom jabłka, a także do Pana Sylwestra Pałki Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju za przygotowanie zdrowych warzywnych przekąsek przez uczennice pod okiem nauczycielek Pani Bożeny Lipki i Pani Teresy Wesołowskiej.

005 007

Wprowadzając do konferencji, prowadząca przedstawiła kluczowe założenia kampanii Światowej Organizacji Zdrowia skierowane na Światowy Dzień Zdrowia w 2018 roku.

 

Pierwsza prelekcja pt. "Uzależnienia, czy profilaktyka problemowa?" została wygłoszona przez mgr Irenę Sobieraj. Uczestnicy zostali zaproszeni do aktywnego udziału i uporządkowania wiedzy na temat:

- od czego możemy się uzależnić? - kto może się uzależnić? - dlaczego ludzie się uzależniają?

Czynna forma "współtworzenia" wykładu była niezwykle odkrywcza i kreatywna.

 

011 015

 

Następny wykład zaprezentował dr n. med. Grzegorz Gałuszka dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach pt. "Złote minuty, które mogą decydować o życiu - udzielanie pomocy przedmedycznej". W trakcie prezentacji usłyszeliśmy z ust prelegenta wiersz opisujący udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy nadzieję, że uczestnicy zechcą się go nauczyć i wcielać w życie.

 

016

 

W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziała-mi Gimnazjalnymi im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z przedstawieniem pt. "Wizyta u lekarza". Aktorzy, Anna Szymańska i Miłosz Sojda, w zaprezentowanym skeczu odnieśli się do powszechnej postawy braku wiarygodności ze względu na brak spójności między słowami a czynami w życiu. To przedstawienie przypomniało uczestnikom jak ważne są w życiu człowieka wzorce, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Na ręce dyrektora Szkoły Pani Anny Kaczmarek-Pniewskiej zostały złożone podziękowania za przyłączenie się do działań profilaktycznych i przygotowanie tego występu. Uczniowie tej szkoły byli również licznie obecni na widowni.

 

018

 

Kolejna prelegentka mgr Jadwiga Zapała specjalista ds. promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, która towarzyszy nam "od zawsze", przedstawiła temat "Fakty i mity o biernym paleniu". Temat wydawałoby się znany każdemu, jednak należy do niego wracać, aby młodym ludziom uświadamiać, że papieros szkodzi nie tylko osobie palącej, ale należy się wystrzegać również tzw. biernego palenia. Przypomniała również o tzw. paleniu z trzeciej ręki, czyli o tym, że nikotyna osadza się na przedmiotach codziennego użytku takich jak: meble, książki, wnętrze auta i poprzez kontakt z tymi przedmiotami dostaje się do naszego organizmu.

 

020

 

Ostatnie wystąpienie należało do mgr Ewy Ziemkiewicz Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach i dotyczyło tematu "Wirusowe zapalenie wątroby typu A". I tym razem okazało się, że to temat bardzo potrzebny, aby o nim mówić i przypominać, jak istotna jest np. tak prosta czynność, jak mycie rąk oraz szczepienia w kierunku zabezpieczenia się przed WZW typu A.

 

022

 

Muzyczny akcent wybrzmiał dzięki utalentowanej uczennicy z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Julii Chlebek, której akompaniował nauczyciel Pan Jerzy Kosela.

 

024

 

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli sprawdzić zapamiętane przez siebie wiadomości, biorąc udział w konkursie. Ten sprawdzian wywołał duże zainteresowanie, a pytani doskonale poradzili sobie z odpowiedziami, za co otrzymali drobne upominki. Najwięcej osób zapamiętało datę 31 maja „Światowy Dzień bez Tytoniu” oraz, że przeciw WZW typu A można się zaszczepić.

Cieszy nas fakt, że uczestnicy konferencji nie mieli żadnych problemów z udzieleniem odpowiedzi na zadawane pytania konkursowe, a my mieliśmy problem z wyłonieniem osób, które pierwsze zgłaszały się do odpowiedzi.

 

027

 

W podsumowaniu Pani Irena Sobieraj nawiązała jeszcze raz do hasła Światowego Dnia Zdrowia 2018 i przedstawiła:

- czym jest powszechna opieka zdrowotna?

- czym nie jest powszechna opieka zdrowotna?

- Twój udział w Światowym dniu Zdrowia 2018 – co możesz zrobić?

 

Prowadząca konferencję w imieniu wszystkich współorganizatorów, podziękowała prelegentom i odbiorcom za uczestnictwo w konferencji, zapraszając na zdrowy poczęstunek.

 

W czasie trwania konferencji w holu Centrum Kultury zostały zorganizowane stoiska informacyjno-profilaktyczne: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Liczba uczestników oraz zaproszonych gości: 386 osób.

 

Tego samego dnia w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się panel dla szkolnych koordynatorów Programu "Kultura Bezpieczeństwa i Zdrowia", który poprowadził współorganizator Festiwalu Zdrowia Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Pan Janusz Czyż oraz Inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach Pan Stanisław Golmento.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XVI Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

 

Foto: Piotr Woźniak

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2018