herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty
Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział EK.   
piątek, 08 września 2023
 

herbDo ławek w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski w roku szkolnym 2023/2024 zasiądzie rekordowa liczba uczniów, bo aż ponad 3.200; nauczać ich będzie ponad 380 nauczycieli. Wśród wszystkich uczniów 890 to uczniowie klas pierwszych. W szkołach Powiatu Buskiego kształcić się będzie także ok. 28 uczniów z Ukrainy.

Uczniowie liceów ogólnokształcących będą uczyć się w klasach o profilu: humanistycznym, lingwistycznym, matematyczno-fizycznym, matematyczno-biologicznym, matematyczno - geograficznym, biologiczno – chemicznym i biologiczno – sportowym. W technikach uczniowie będą się kształcić na przyszłych: ekonomistów, hotelarzy, budowlańców, geodetów, logistyków, architektów krajobrazu, gastronomów, informatyków i specjalistów z zakresu energetyki odnawialnej, a także z zakresu mechaniki samochodowej. Szkoły branżowe natomiast wykształcą m. in. przyszłych mechaników, elektryków, budowlańców, kelnerów, kucharzy, fryzjerów, cukierników, krawców i ślusarzy.

Uroczyste inauguracje roku szkolnego odbyły się 4 września br. we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Buski. Część uczniów czekała miła niespodzianka, ponieważ otrzymali oni z rąk Jerzego Kolarza Starosty Buskiego i Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego – ufundowane przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju - Stypendia Starosty Buskiego w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendium Starosty Buskiego w bieżącym roku wynosi 370 zł miesięcznie i będzie wypłacane uczniom w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Podczas inauguracji roku szkolnego Jerzy Kolarz Starosta Buski podkreślił, iż bieżący rok szkolny będzie rokiem wielu zmian oraz wielu wyzwań. Życzył uczniom, nauczycielom oraz pracownikom oświatowym, aby podołali czekającym ich wyzwaniom. Starosta Buski przekazał także całej społeczności oświatowej życzenia, aby ten rok szkolny był spokojny, pełen sukcesów i dobrych, radosnych chwil.

W bieżącym roku szkolnym uczniów czeka kilka zmian. Jedną z nich będą dodatkowe miejsca nauki. Biorąc pod uwagę, że buskie szkoły będą kształcić blisko 270 uczniów więcej niż w ubiegłym roku szkolnym, konieczne było przygotowanie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika zorganizują część zajęć w budynku dawnego Medyka przy ul. Armii Krajowej 19. Natomiast Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego zorganizuje część zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w swojej dawnej siedzibie przy ul. Bohaterów Warszawy 120 (budynek C). Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych nie będzie musiał tworzyć dodatkowych lokalizacji tylko dlatego, że posiada rozbudowaną i nowoczesna bazę Warsztatów Szkolnych, gdzie przeniesiona zostanie część zajęć.

Zwiększona liczba uczniów oznacza również więcej pracy dla nauczycieli, w związku z tym w bieżącym roku szkolnym przestaje obowiązywać regulacja dotycząca limitu godzin ponadwymiarowych. Do tej pory było to maksymalnie 1,5 etatu. Obecnie nauczyciele, którzy wyrażą na to zgodę, będą mogli pracować powyżej tego limitu – oczywiście za dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Od bieżącego roku szkolnego w planie lekcji pojawią się również nowe przedmioty nauczania. Z planu zajęć znikną stopniowo podstawy przedsiębiorczości, które zastąpi biznes i zarządzanie. Przedmiot ten będzie nauczany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zgodnie z podstawą programową na poziomie podstawowym uczniowie zdobędą wiedzę z sześciu zakresów tematycznych: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy i przedsiębiorstwo. Z kolei uczniowie, którzy będą realizować ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, zmierzą się z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste i rynek finansowy, rynek pracy i zatrudnienie oraz przedsiębiorstwo.

Do szkół wróci też łacina. Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli uczyć się języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki uczniowie klasy o profilu humanistycznym będą uczyć się przedmiotu o nazwie język łaciński i kultura antyczna.

Kolejną nowością od bieżącego roku szkolnego będzie zachęcanie uczniów do wykorzystywania gier wideo w czasie nauki m. in. języka polskiego. Do kanonu lektur szkolnych trafiła gra „This War of Mine",  która opowiada o losach cywilów w mieście ogarniętym konfliktem zbrojnym oraz „Gra Szyfrów" opisująca przebieg wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.

Zmieni się także podstawa programowa nauczania techniki. Zostanie ona poszerzona o wychowanie komunikacyjne, które ma przygotować uczniów do odpowiedzialnego korzystania m.in. z elektrycznych hulajnóg i innych mikropojazdów. Do tej pory dzieci uczyły się tylko zasad jazdy na rowerze.

Wraz z podpisaniem przez Ministra Edukacji i Nauki dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej wychowania fizycznego uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych zostali objęci obowiązkiem przejścia testów sprawnościowych obejmujących: bieg wahadłowy 10 razy po pięć metrów, 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej; podpór, tzw. deska, skok w dal z miejsca. Testy te przeprowadzane będą raz w rok szkolnym od marca do kwietnia. Ich wyniki, wraz z informacjami na temat wieku oraz masy ciała ucznia, wprowadzane będą do ewidencji "Sportowe Talenty". Wyniki te nie mogą mieć wpływu na ocenę ucznia z wychowania fizycznego. Mają one jedynie pomóc we wskazaniu mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie otrzymają darmowe laptopy. Z kolei niemal wszyscy nauczyciele pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. otrzymają jednorazowy bon w wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Nauczyciele otrzymają także dodatkową nagrodę specjalną z okazji 250–lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oprócz tradycyjnych legitymacji w postaci papierowej lub plastikowej karty, będą mogli pobrać mLegitymację szkolną na swój telefon komórkowy. Jak widać w życie szkoły coraz częściej wkrada się wirtualny świat: e-dziennik, e-rekrutacja, mLegitymacja oraz wiele innych rozwiązań ułatwiających uczniom i nauczycielom naukę i pracę.

 

Autor tekstu: Wydział EK