herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Turniej ekologiczny „Kreatywny recykling”
Turniej ekologiczny „Kreatywny recykling” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 19 listopada 2019
 

Zajawka24 października br. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie odbył się turniej ekologiczny pn. „Kreatywny recykling” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję” i współfinansowany ze środków otrzymanych z Powiatu Buskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna”.

Zasadniczym celem zadania było kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań poprzez m.in. uświadomienie potrzeby segregowania odpadów oraz wyrobienie nawyku zbierania surowców wtórnych. Uczestnikami turnieju byli wychowankowie Ośrodka w Broninie podzieleni na zespoły zgodnie z przynależnością do grupy wychowawczej Ośrodka. Zmagania uczestników oceniało jury, którego przewodniczącą była pani Elżbieta Saneckainspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Busku – Zdroju. W ramach turnieju, który poprzedzony był cyklem spotkań edukacyjnych przeprowadzonych na zajęciach wychowawczych, wykonano m.in. prace plastyczne z odpadów promujące ideę kreatywnego recyklingu, przeprowadzono quiz wiedzy „Drzewo pytań”, „Kalambury”, rozwiązywano krzyżówkę ekologiczną. Wychowankowie segregowali odpady i rywalizowali ze sobą w konkurencji sprawnościowej „Oszczędzanie wody”, która uświadomiła wszystkim jak wielkie znaczenie dla środowiska mają codzienne nawyki. Młodzież wykazała się dużą wiedzą i umiejętnościami z dziedziny ekologii, które na pewno wdroży w swoim codziennym życiu.

Zadanie publiczne pn. „Kreatywny recykling” przyczyniło się do wzrostu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji przeznaczonej na realizację zadania uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe codziennego użytku m.in. sprzęty gospodarstwa domowego i urządzenia wielofunkcyjne. Wspólne i twórcze spędzanie czasu podczas spotkań edukacyjnych i finałowej rozgrywki konkursowej zaowocowało większą integracją społeczności uczniowskiej, a zdobyte umiejętności z pewnością pomogą w propagowania ekologicznego stylu życia.

 

Autorzy tekstu: Joanna Paw, Joanna Chodór

Autor zdjęć: Marcin Wójcik