herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport NAGRODY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
NAGRODY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 21 października 2019
 

DSC_1008 (Kopiowanie)Święto Edukacji Narodowej stanowi wyjątkową okazję, by złożyć na ręce Nauczycieli i Wychowawców podziękowania za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz udział w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek Powiatu Buskiego.

W bieżącym roku 126 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół Powiatu Buskiego zostało wyróżnionych za swoją pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Jolanta Maślicha – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju przyznał 13 wyróżniającym się nauczycielom powiatowych jednostek oświatowych Nagrody Starosty Buskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski zorganizowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których również dyrektorzy jednostek oświatowych dziękowali nauczycielom za ich pracę. Nagrody Dyrektorów otrzymało łącznie 65 nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych. Wyrazy uznania zostały skierowane także do pracowników niepedagogicznych, którzy z rąk dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych odebrali nagrody za wspieranie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli. Nagrodzonych zostało 40 pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciele powiatowych jednostek oświatowych - poza nagrodami finansowymi - zostali także uhonorowani za swoją pracę odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano: Agatę Iwan z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju oraz Annę Kułagę z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymało trzech nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju: Dorota Bik, Edyta Godula oraz Małgorzata Grabska. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznano  Michałowi Sokołowskiemu nauczycielowi z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz Dagmarze Rawskiej – Kwolik z I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom i pracownikom oświaty przyznanych nagród i odznaczeń oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

Relacje z uroczystości w powiatowych jednostkach oświatowych:

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2019