herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - Aktualizacja
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - Aktualizacja Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor.   
czwartek, 25 lipca 2019
 

herbStarosta Buski uprzejmie informuje, że w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski trwa nabór na rok szkolny 2019/2020.

Wolnymi miejscami - NA DZIEŃ 29 LIPCA  2019 r. -  dysponują następujące szkoły:

Nazwa i adres jednostki

Szkoła

Profil /Zawód

PO GIMNAZJUM

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Mickiewicza 13, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-36-53

Liceum Ogólnokształcące

klasa humanistyczna

matematyczno - fizyczna

klasa biologiczno - chemiczna

klasa lingwistyczno - humanistyczna

klasa matematyczno - geograficzna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Mickiewicza 6, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-79-21

Technikum Nr 1

technik hotelarstwa

technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 1

klasa wielozawodowa m. in.: cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer

Zespół Szkół

Techniczno – Informatycznych

ul. Mickiewicza 23, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-43-86

Technikum Nr 2

technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 2

mechanik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących

ul. J. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko – Zdrój

tel. 41-378-24-72

II Liceum Ogólnokształcące

biologiczno - sportowy

Technikum Nr 3

technik budownictwa

technik geodeta

technik architektury krajobrazu

technik architektury krajobrazu

technik logistyk

technik logistyk

technik hotelarstwa

technik hotelarstwa

Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 3

murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, magazynier-logistykTrwa także rekrutacja do szkół funkcjonujących w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Busku – Zdroju oraz Broninie:

Nazwa i adres jednostki

Szkoła

Zawód

po gimnazjum i po szkole podstawowej

Specjalny Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy

w Busku - Zdroju

tel. 041 378-41-19

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechanik

technik spedytor

technik ekonomista

technik przemysłu mody

technik elektryk

Szkoła Branżowa
I Stopnia

krawiec

elektromechanik

elektryk

ślusarz

mechanik-monter maszyn i urządzeń

Szkoła Policealna

technik administracji

technik bezpieczeństwa higieny pracy

asystent osoby niepełnosprawnej

Specjalny Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy

w Broninie

tel. 041 378-68-58

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Branżowa
I Stopnia

mechanik pojazdów samochodowych

piekarz

cukiernik

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

ślusarz

mechanik-monter maszyn i urządzeń

monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie

murarz-tynkarz

kucharz


Trwa także rekrutacja do publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju. Kształcenie w LO dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym i jest nieodpłatne.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych szkołach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej

 

 


Do pobrania:

  • Informacja [ PDF ]
Poprawiony: poniedziałek, 29 lipca 2019