herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport WYNIKI TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
WYNIKI TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 05 lipca 2019
 

herb

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ogólnodostępnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Buski osiągnął w tym roku 87,6% i przewyższył o kilka punktów procentowych wynik ubiegłoroczny (84,14%), a także średnią krajową (80,5%) i wojewódzką (79,90%).

 

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, lepszy wynik niż średnia wojewódzka i krajowa osiągnęły zarówno nasze licea ogólnokształcące, jak i technika. W buskich liceach ogólnodostępnych dla młodzieży maturę zdało 95,17% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w kraju – 88,3%, a w województwie świętokrzyskim – 86,4%). Natomiast w technikach prowadzonych przez Powiat zdawalność matury wyniosła w tym roku 75,86% (w kraju – 70,5%, a w województwie – 65,7%). Zarówno buskie licea, jak i technika osiągnęły wynik wyższy od ubiegłorocznego.
Na chwilę obecną wiadomo, że w tym roku w Powiecie Buskim nie zdało matury tylko 2,5% absolwentów szkół ogólnodostępnych dla młodzieży, tj. 11 osób. Pozostali maturzyści, którym w sesji wiosennej nie powiodło się tylko na jednym egzaminie obowiązkowym, mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego roku. W naszym Powiecie grupa ta stanowi niecałe 10% wszystkich zdających, a zatem ostateczne wyniki zdawalności tegorocznej matury będą z pewnością - jak co roku - znacznie wyższe.
Powodem do dumy jest również bardzo dobry średni wynik absolwentów techników, którzy w tym roku  osiągnęli wynik zdawalności aż o 10 punktów procentowych wyższy niż średnia wojewódzka. Ponadto, pod względem zdawalności Powiat Buski zajął bardzo wysoką, trzecią lokatę wśród powiatów naszego województwa. Nasi maturzyści ustąpili pola jedynie swoim kolegom z Powiatu Włoszczowskiego i Opatowskiego.
Liderem wśród naszych liceów jest, jak co roku, I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju, gdzie egzamin maturalny zdało 184 ze 188 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, tj. blisko 98% (średnia krajowa 86,4%), zaś pozostałe 4 osoby mają prawo do poprawki w sierpniu.
Na drugim miejscu w Powiecie Buskim pod względem zdawalności uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdało 66 absolwentów (ponad 90%), a pozostałych 7 ma prawo do poprawki w sierpniu.
Trzecie miejsce wśród liceów należy do IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdawało 8 absolwentów; 6 zdało, a 2 ma prawo do poprawki w sierpniu.
Należy tu zaznaczyć, że w buskich liceach nie ma osób, które w tym roku definitywnie nie zdałyby matury; 13 absolwentów liceów, którym nie powiodło się podczas sesji wiosennej, ma szansę zdać poprawkę w sierpniu.
Wśród buskich techników najlepszym wynikiem pod względem zdawalności może się w tym roku poszczycić Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, gdzie egzamin maturalny zdało 54 z 63 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, natomiast 6 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu; 3 osoby nie zdały matury.
Drugie miejsce zajmuje  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdało 60 absolwentów, 14 ma prawo do poprawki w sierpniu, a 2 osoby nie zdały matury.
Miejsce trzecie wśród techników zajęło Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, gdzie egzamin maturalny zdało 18 z 35 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, natomiast 11 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu; 6 osób nie zdało matury.
Gratulujemy absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, życząc im powodzenia podczas rekrutacji na studia, natomiast tym wszystkim, którzy będą poprawiać swój wynik maturalny, życzymy pełnego sukcesu.
Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół maturalnych, bo przecież na sukcesy naszych uczniów w dużej mierze składa się także ich trud i poświęcenie.  
Zachęcamy ciągle absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do podejmowania nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski. Rekrutacja do szkół dysponujących wolnymi miejscami trwa bowiem do końca sierpnia w ramach dodatkowego naboru.

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 lipca 2019