herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie - wszechstronne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie - wszechstronne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec, foto: archiwum SOSW w Broninie   
środa, 26 czerwca 2019
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie jest placówką z długoletnią tradycją, która podejmuje działania mające na celu stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym odpowiednich warunków do rozwoju, edukacji oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

 

 

 

Wychodząc z założenia, że jednostronne działanie nie rozwiąże wszystkich problemów dzieci niepełnosprawnych, Ośrodek - aby przeciwdziałać tym problemom - korzysta z wielu koncepcji, technik i metod nauczania. Działanie wielopłaszczyznowe, oparte na dostarczaniu bodźców stymulujących jak największą liczbę zmysłów, przynosi znakomite efekty w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Takie szerokie spektrum działań jest możliwe tylko w specjalistycznej placówce zatrudniającej cały wachlarz profesjonalistów i nauczycieli z dużym doświadczeniem. Objęcie dziecka niepełnosprawnego kompleksową opieką i stymulacją rozwoju daje szansę na sukces.

W Ośrodku w Broninie dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości, a ich wszechstronny rozwój wspierany jest specjalistyczną pomocą psychologiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Służą temu różnorodne formy terapii m.in. terapia metodą EEG Biofeedback, terapia Metodą Krakowską, integracja sensoryczna, dogoterapia, hortikuloterapia, arteterapia. Ośrodek w Broninie, jako jedyna placówka w Powiecie Buskim, na swoim terenie organizuje także zajęcia hipoterapii prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

W pracy z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji, w szczególności Program Rozwoju Komunikacji - Makaton.

W trosce o możliwie najszerszy rozwój osobowości uczniów, ich predyspozycji i zdolności w Ośrodku działają różnorodne koła zainteresowań. To tutaj uczniowie odkrywają i rozwijają swoje talenty, a także sprawdzają swoją wiedzę w konkursach i turniejach. Uczestniczą w zawodach sportowych oraz zawodach organizowanych przez Olimpiady Specjalne. Osiągają sukcesy nie tylko na skalę powiatu i województwa, ale także na skalę międzynarodową.

Ośrodek jest publiczną placówką, która prowadzi nauczanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak, m.in. autyzm, porażenie mózgowe, wady wzroku i słuchu.

 

W strukturach Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie działają:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze,
  • Internat.

Wymagane dokumenty:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • skierowanie ze Starostwa Powiatowego, właściwego do miejsca zamieszkania ucznia.

 

Szczegółowe informacje na temat Ośrodka i oferty szkół znajdują się na stronie http://www.sosw-bronina.edu.pl lub pod nr telefonu 41 378 68 58 oraz w sekretariacie Ośrodka przez całe wakacje.

 

ZAPRASZAMY

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019