herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Jedno miejsce – wiele możliwości nauki
Jedno miejsce – wiele możliwości nauki Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 24 czerwca 2019
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku - Zdroju to placówka z tradycjami, gdzie uczniowie mogą znaleźć dla siebie miejsce i kontynuować naukę.

 

 

 

Dzięki obiektowi bez barier architektonicznych, dobrej, nowoczesnej bazie dydaktycznej, ofercie zajęć i opiece psychologiczno – pedagogicznej, mało licznym oddziałom klasowym, Ośrodek przygotowuje uczniów do życia zawodowego oraz do skutecznego konkurowania na nowoczesnym rynku pracy.

Szkoły funkcjonujące w Ośrodku, kształcąc w różnych kierunkach, przygotowują uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych.

Możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych w internacie pozwala na usamodzielnienie się uczniów, stworzenie relacji z rówieśnikami i własny wszechstronny  rozwój.

Ośrodek proponuje uczniom bogatą ofertę edukacyjną, uwzględniającą trendy na rynku pracy. Uczniowie, którym trudno jest określić swoje predyspozycje zawodowe mogą wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub skorzystać z porady doradcy zawodowego w  Ośrodku.

Absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych Ośrodek oferuje kształcenie w następujących szkołach:

 

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie po gimnazjum i 4-letnie po 8 klasie

 1. TECHNIKUM 4-letnie po gimnazjum i 5-letnie po 8 klasie
  • technik informatyk
  • technik teleinformatyk
  • technik mechanik
  • technik spedytor
  • technik ekonomista
  • technik przemysłu mody
  • technik elektryk
 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  • krawiec (jedyny kierunek w województwie świętokrzyskim)
  • elektromechanik
  • elektryk
  • ślusarz
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 1. SZKOŁA POLICEALNA (dzienna, bezpłatna)
  • technik administracji
  • technik bezpieczeństwa higieny pracy
  • asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej,
 • skierowanie ze Starostwa Powiatowego, właściwego do miejsca zamieszkania ucznia.

 

Szczegółowe informacje na temat Ośrodka i oferty szkół znajdują się na stronie www.sosw.busko.pl lub pod nr telefonu 41 378 41 19 oraz w sekretariacie Ośrodka przez całe wakacje.


ZAPRASZAMY

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019