herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Odnawialne źródła energii w buskim „Informatyku” to strzał w dziesiątkę.
Odnawialne źródła energii w buskim „Informatyku” to strzał w dziesiątkę. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 08 lutego 2019
 

ZajawkaNiespodzianka dla absolwentów odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju.

 

   Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to kierunek kształcenia zawodowego uruchomiony w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju cztery lata temu i właśnie za pół roku dobiega końca kształcenie pierwszego rocznika uczniów, którzy wybrali ten kierunek. Przy projektowaniu kształcenia w tym zawodzie braliśmy pod uwagę możliwości zatrudnienia nie tylko na lokalnym, ale i na ogólnopolskim rynku pracy. Dyrektywy Unii Europejskiej nie pozostawiały wątpliwości, co do szerokich perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla stało się bowiem celem priorytetowym nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale i na świecie.

   Instalacje OZE otrzymują wsparcie finansowe z różnych funduszy i projektów unijnych. Między innymi w Powiecie Buskim i częściowo w Powiecie Pińczowskim zamontowano, przy wsparciu funduszy unijnych, prawie 6 tys. instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej. Instalacje fotowoltaiczne powstały chociażby w buskim Szpitalu, czy w jednej z buskich szkół prowadzonej przez Powiat. W Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych, czyli popularnym buskim Informatyku, uzupełniane sukcesywnie wyposażenie w pracowniach dla w/w kierunku kształcenia pozwoliło na zgłębianie przez uczniów tajników wiedzy i umiejętności w zakresie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W ramach tych dwóch kwalifikacji uczniowie bardzo dobrze zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne zorganizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i są gotowi do podjęcia pracy. Gotowość tę doceniają pracodawcy, ponieważ wszyscy uczniowie w/w kierunku kształcenia, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę, otrzymali propozycję pracy w wyuczonym zawodzie. Firma ECO-TEAM z Częstochowy, która między innymi montowała instalacje solarne w naszym Powiecie oraz modelowe instalacje OZE przed budynkiem ZST-I, złożyła wszystkim przyszłym absolwentom propozycje zatrudnienia już w tym roku w Wisłoku (woj. podkarpackie), a w przyszłym roku w Busku-Zdroju. Będą mogli być zatrudnieni do serwisowania instalacji solarnych, które w przyszłym roku - zgodnie z technologią eksploatacji - będą wymagały między innymi wymiany płynów eksploatacyjnych. Jest to oczywisty sukces buskiego Informatyka i potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia zawodowego, którego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Absolwenci OZE, jak wielu uczniów ZSTI, będą również mogli kontynuować kształcenie zawodowe w uczelniach wyższych.

Kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jako jeden z kierunków, który daje realne możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły, znalazł się oczywiście w tegorocznej ofercie edukacyjnej Informatyka skierowanej do absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

Należy podkreślić, że obecnie - dzięki niedawnej modernizacji Warsztatów Szkolnych - wszystkie pracownie specjalistyczne OZE zostały wzorcowo wyposażone w urządzenia do montażu w różnych technologiach oraz instalacje wszystkich systemów odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej do podjęcia kształcenia na kierunku technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej lub na innych technicznych kierunkach kształcenia zawodowego znajdujących się w tegorocznej ofercie edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

 

            Sylwester Pałka                                              Renata Krzemień

Dyrektor ZST-I w Busku-Zdroju                                Naczelnik Wydz. EK

                                                                              w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju


Foto: Piotr Woźniak, archiwum ZST-I

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2019