herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Wędrując po świecie wartości
Wędrując po świecie wartości Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 marca 2018
 

zajawkaW bieżącym roku szkolnym uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie wraz z nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych kontynuują działania w ramach Programu psychoedukacyjnego pn. „Wędrówka po świecie wartości”.

Głównym celem programu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży uniwersalnych wartości jakimi powinny się kierować w życiu, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń oraz postrzeganie ich jako drogowskazów w życiu.

 

Realizację programu rozpoczęli uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia oraz wychowankowie V grupy wychowawczej, którzy w listopadzie przygotowali Tydzień Szacunku. Podczas tego tygodnia podejmowanych było wiele ciekawych inicjatyw, które miały na celu kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec siebie i innych. Tydzień Szacunku rozpoczął się wykładem wprowadzającym w tematykę, przygotowanym dla społeczności Ośrodka przez uczniów klasy I BSIS. Po południu odbyły się m.in. warsztaty dla grup wychowawczych „Kultura i szacunek budują mój wizerunek” poprowadzone przez młodzież grupy V oraz ich wychowawców.
W kolejnych dniach uczniowie ubrali się na biało podkreślając swój udział w obchodach Tygodnia Szacunku, rozdawali własnoręcznie wykonane kolorowe serca, przypominające o tej niezwykle ważnej wartości. Dzięki podjętym działaniom uczniowie poznali znaczenie słowa szacunek, sposoby okazywania szacunku innym oraz utrwalone zostały zasady kulturalnego zachowania.

 

W grudniu królował Tydzień Pokojowości zorganizowany przez młodzież klas III Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz VI grupy wychowawczej. Celem podejmowanych działań w ramach tego tygodnia było przede wszystkim zapoznanie uczniów z istotą i znaczeniem pokojowości, rozwijanie umiejętności przepraszania oraz wybaczania, radzenia sobie z agresją własną i innych oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Młodzież organizująca Tydzień Pokojowości przygotowała dla społeczności Ośrodka prezentację multimedialną, podczas której uczniowie zostali zapoznani ze znaczeniem pojęć: złość, zgoda, kompromis, spokój, agresja, uczucia, konflikt oraz wykonała plakietki z gołębiem – symbolem pokoju, którą otrzymał każdy uczeń i pracownik Ośrodka. Organizowane były pogadanki i warsztaty, podczas których wychowankowie poznali sposoby nawiązywania nieagresywnych kontaktów, uczyli się umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz poznali sposoby radzenia sobie ze złością. W ramach obchodów Tygodnia Pokojowości odbyło się również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, które poprowadziła Harcerska Grupa Ratownicza na czele z ratownikiem medycznym Panem Szymonem Wójcikiem.

 

Styczeń mijał pod hasłem Tygodnia Uczciwości, który przygotowali uczniowie klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy i wychowankowie IV grupy wychowawczej. Tydzień Uczciwości rozpoczął się od obdarowania uczniów i nauczycieli plakietkami z symbolem uczciwości. Młodzież organizująca działania tego tygodnia wykonała również gazetkę szkolną poświęconą tej tematyce. Podczas zajęć popołudniowych wychowankowie zaangażowali się w ciekawe zajęcia warsztatowe, które przygotowała i poprowadziła pod opieką wychowawców IV grupa wychowawcza. Młodzież, a nawet najmłodsi uczniowie chętnie dyskutowali na temat definicji uczciwości, podawali przykłady bycia uczciwym człowiekiem. Na zajęciach tych młodzież miała możliwość obejrzenia filmów przedstawiających prowokacje ukazujące uczciwość Polaków. Następnie chętni wychowankowie wcielili się w rolę aktorów odgrywających scenki okolicznościowe związane z uczciwością, pokazując jak powinien zachować się każdy z nas w sytuacji, gdy ktoś zgubi portfel, telefon, lub klucze. Wychowankowie stworzyli również plakat przedstawiający człowieka uczciwego. Dzięki podejmowanym inicjatywom w ramach obchodów Tygodnia Uczciwości uczniowie dowiedzieli się czym jest uczciwość i dlaczego jest w życiu niezwykle ważną wartością oraz uświadomili sobie, że uczciwość jest trudną sztuką życia w prawdzie. Trudną, lecz możliwą!

 

Przed uczniami Ośrodka w Broninie dalsza wędrówka po świecie takich wartości jak: odpowiedzialność, piękno i zdrowie. Pamiętajmy, że „mocny system wartości moralnych i umiejętność kierowania się nim w życiu, to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko”.

 

Autor tekstu:  Dagmara Praszkiewicz – psycholog

Zdjęcia: archiwum SOSW w Broninie