herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Nowe możliwości w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim
Nowe możliwości w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 13 lutego 2018
 

zajawkaW dniu 9 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju podpisano listy intencyjne, określające zasady uczestnictwa w projekcie Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe.

Listy zostały podpisane pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, reprezentowanym przez Panią Annę Kaczor – Małecką – dyrektora Biura, a Powiatem Buskim, reprezentowanym przez Jerzego Kolarza – Starostę Buskiego i Stanisława Klimczaka – Wicestarostę Buskiego oraz Zespołem Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju, reprezentowanym przez jego dyrektora Sylwestra Pałkę.

 

Projekt jest innowacyjnym, dotychczas niespotykanym, rozwiązaniem rozszerzającym praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach. Jest on praktyczną odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i szkolnictwa zawodowego wykorzystującą wiedzę z raportów opracowanych przez Bank Światowy. Obecnie zajęcia praktyczne mogą być organizowane w szkolnych pracowniach, centrach kształcenia praktycznego lub w przedsiębiorstwach. Jednak tylko ok. 9% uczniów szkół zawodowych bierze udział w zajęciach praktycznych u pracodawców. Innowacyjny projekt będzie testować nowe podejście do wspierania kształcenia
w miejscu pracy.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest wdrożenie modelu kształcenia zawodowego u przedsiębiorców, którego kluczowym aspektem będzie zwiększenie wymiaru i jakości kształcenia w miejscu pracy, jako integralnego elementu kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte przez zorganizowanie większej liczby zajęć praktycznych: 50% godzin przewidzianych w programie nauczania na kształcenie praktyczne będzie realizowane w firmach, w celu dostosowania umiejętności uczniów do rzeczywistych wymagań rynku pracy.

Projekt Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe realizowany jest - w ramach unijnej inicjatywy Lagging Regions - przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

W projekcie, który będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., uczestniczyć będą najlepsi uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju. Do projektu zakwalifikowane zostały tylko 3 szkoły publiczne z terenu Województwa Świętokrzyskiego, a jedną z nich jest właśnie Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju.

Uczestnicy projektu mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego ważnego z punktu widzenia wymagań stawianych przez rynek pracy oraz płynnego przejścia z okresu nauki do czynnego życia zawodowego. Poza odbywaniem zajęć praktycznych u renomowanych pracodawców, uczniowie będą mogli m.in. otrzymywać wysokie stypendia, uczestniczyć w zajęciach z języka obcego branżowego, co pozwoli im na swobodne komunikowanie się z klientami obcojęzycznymi. Zostaną też zapoznani z programami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Ponadto będzie istniała możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych certyfikatów - cenionych na rynku pracy. Uczestnicy projektu mają również zagwarantowane wyjazdy studyjne do hoteli w Austrii, Szwajcarii i Niemczech, gdzie będą mogli poznać warunki wykonywania zawodu w innej kulturze i poszerzyć wiedzę z zakresu zawodu, w którym się kształcą.

 

Autor tekstu i foto: Renata Krzemień Naczelnik Wydz. EK

Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018