herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Konferencja powiatowa pn. "Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej"
Konferencja powiatowa pn. "Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej" Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 08 lutego 2018
 

zajawkaW dniu 2 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju odbyła się konferencja pn. "Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej".

Adresatami konferencji byli pracodawcy branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, ekonomicznej, budowlanej, informatycznej, rodzice uczniów,  doradcy zawodowi ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 

W imieniu organizatorów w konferencji udział wzięli Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski oraz Wiesław Marzec - Członek Zarządu Powiatu Buskiego. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli również Krzysztof Kobryń Prezes Zarządu oraz Marek Gos Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Marek Wyrozumski - przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju, Piotr Łojek wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, a także przedstawiciele pracodawców zainteresowanych współpracą ze szkołami zawodowymi prowadzonymi przez Powiat Buski: Jarosław Wach - Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o., Jacek Jaworski -  Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o., Adam Biskup - Usługi Geodezyjne, Tadeusz Krzemiński - Motozbyt Stacja Obsługi Samochodów, Tadeusz Ura - Hotel pod Świerkiem, Marek Matyja P.P.U.H. Centrum Ogrodnicze s.c., Sebastian Szafraniec - S.D. Dom Budownictwo, Marcin Kwolik - Zakład Instalacji Wod-Kan c.o. Gaz i Izolacje Termiczne, Artur Szumilas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szumilas. Konferencję swoją obecnością zaszczycili również rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz gimnazjalnych.

 

Celem konferencji było pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, pracodawcami i rodzicami. Pomysł na zorganizowanie konferencji zrodził się ze świadomości, iż kluczem do  sukcesu zawodowego jest trafny wybór kierunku kształcenia oraz praktyka. Uczniowie powinni poznawać rynek pracy już na etapie kształcenia w szkole,  a przygotowanie przyszłego pracownika do realizacji zadań zawodowych winno przebiegać w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zorganizowanie konferencji wpisało  się również w jeden z podstawowych  kierunków realizacji polityki oświatowej Powiatu Buskiego zmierzającej  do stałego podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Konferencję otworzył Jerzy Kolarz Starosta Buski, który jednocześnie omówił obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Powiecie Buskim, wielomilionowe inwestycje w tą dziedzinę działalności Powiatu, a także przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców z buskimi szkołami. Wymienił tu m.in. Hotel Słoneczny Zdrój, który - poprzez klasę patronacką - aktywnie współpracuje z ZSTiO wspierając Szkołę, jednocześnie kształcąc, czy nawet wychowując sobie, nowe kadry według własnych potrzeb. Innym przykładem mogą być Zakład Metalowo - Kotlarski "SAS" czy Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o, którzy w bardzo aktywny i wymierny sposób wspierają w kształceniu uczniów ZST-I oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w  Busku - Zdroju.

Wśród prelegentów znaleźli się:

 1. Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju,
 2. Sylwester Pałka Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju (ZST-I),
 3. Andrzej Bilewski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju (ZSP1),
 4. Lucyna Wojnowska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju (ZSTiO),
 5. Jarosław Wach przedstawiciel Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o,
 6. Marek Wyrozumski przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju,
 7. Krzysztof Kobryń przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego,
 8. Dominika Marońska - specjalista ds. Funduszy Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

Marian Szostak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przybliżył system monitorowania rynku pracy pod względem jego zapotrzebowania na pracowników konkretnych specjalizacji.

Sylwester Pałka Dyrektor ZST-I przedstawił kształt współczesnego szkolnictwa zawodowego i zachodzących w nim zmian, korzyści dla ucznia wynikające z wyboru szkoły zawodowej, wymagania na egzaminie zawodowym, formy współpracy szkoły i pracodawców oraz korzyści dla pracodawcy wynikające ze współpracy ze szkołą zawodową. Zaakcentowana została  także rola doradztwa zawodowego w planowaniu kariery ucznia.

Andrzej Bilewski Dyrektor ZSP 1 zapoznał uczestników konferencji ze sposobem kształcenia zawodowego młodocianych, regulacjami prawnymi w tym zakresie, wymaganiami wobec pracodawców, systemem rekompensat finansowych dla pracodawców, oczekiwaniami szkół zawodowych wobec pracodawców.

Lucyna Wojnowska Dyrektor ZSTiO oraz członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej - zaprezentowała dobre praktyki w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim realizowane przy wsparciu funduszy unijnych, staże i praktyki zagraniczne, organizację klas patronackich, możliwości wykorzystania przez pracodawców środków unijnych we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Marek Wyrozumski przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku - Zdroju przedstawił sposoby współpracy organizacji przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi. Bardzo istotna i ciesząca się dużym zainteresowaniem była prelekcja Krzysztofa Kobrynia przedstawiająca sposoby wsparcia przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Dominika Marońska specjalista ds. Funduszy Europejskich przedstawiła natomiast możliwości finansowania działań oświatowo - edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr oraz doposażenia placówek szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.

 

Ostatnim elementem konferencji była dyskusja, w czasie której wymieniono się  poglądami i podzielono  doświadczeniem w organizacji praktyk zawodowych dla uczniów. Trzeba podkreślić, że w wielu przypadkach zauważalny jest brak zainteresowania pracodawców współpracą ze szkołami zawodowymi w celu szkolenia pracowników i ukierunkowywania ich umiejętności na oczekiwania konkretnego pracodawcy. Na dzień dzisiejszy pracodawcy - nie angażując się w tworzenie lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego - mają ograniczony wpływ na kształtowanie kierunków kształcenia zawodowego. Organizacja konferencji ma być pierwszym krokiem do zmiany tej niekorzystnej - zarówno dla pracodawców, jak i szkół - tendencji. Obecnie mocno zauważalna jest potrzeba wsparcia poprzez organizacje pracodawcze szkolnictwa zawodowego w powiatach, gdzie nie ma przedsiębiorców mogących nawiązać współpracę ze szkołami. Brak aktywności wielu pracodawców, jako uczestników procesu kształcenia zawodowego, najczęściej podyktowane jest brakiem wymiernych korzyści dla pracodawców, jak choćby konkretnej zachęty finansowej ze strony państwa np. w postaci zwolnień podatkowych, rekompensat nie tylko za kształcenie uczniów, ale również za doskonalenie kompetencji swoich pracowników szkolących uczniów (kwalifikacje pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu).

Uczestnicy konferencji wskazali, że należy dążyć do budowania wzorcowego przykładu dobrej współpracy szkół z pracodawcami lub organizacjami pracodawców ze wskazaniem korzyści z niej wynikającej dla wszystkich stron.

Pozytywnym efektem konferencji była wstępna deklaracja nawiązania współpracy z Hutą Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. w zakresie kształcenia wykwalifikowanych operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego.

 

Organizatorzy konferencji składają podziękowania za aktywny udział w konferencji i wsparcie organizacyjne następującym podmiotom:

 1. Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.,
 2. Uczniowie i nauczyciele Zespołów Szkół: Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju, Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju,
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju,
 4. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego,
 5. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Busku - Zdroju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 6. Tygodnikowi Ponidzia - za opiekę medialną oraz udostępnienie zdjęć,
 7. Pracodawcy, którzy przyjęli zaproszenia do udziału w konferencji oraz wzięli udział w badaniu ankietowym:
 • Elporom i Elpoautomatyka Spółka z o.o.,
 • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. ,
 • Usługi Geodezyjne - Adam Biskup,
 • Motozbyt Stacja Obsługi Samochodów - Tadeusz Krzemiński,
 • Hotel pod Świerkiem - Tadeusz Ura,
 • P.P.U.H. Centrum Ogrodnicze s.c. - Marek Matyja,
 • S.D. Dom Budownictwo - Sebastian Szafraniec,
 • Zakład Instalacji Wod-Kan c.o. Gaz i Izolacje Termiczne - Marcin Kwolik,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szumilas - Artur Szumilas,
 • Hotel Restauracja RYWA VERCI – Ryszard Grzegorczyk,
 • Salon Fryzjerski N˚1 – Agnieszka Klinicka,
 • Zakład Remontowo – Budowlany – Dariusz Musiał,
 • Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego – Józef Wieloch,
 • Bajt Coputers – Jan Treliński,
 • Pensjonat SANATO – Katarzyna Gadawska,
 • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne – Kamil Kasperczyk

 

Prezentacje przedstawione na konferencji:

 1. Wsparcie inwestycyjne i prorozwojowe Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
 2. Dobre praktyki w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim przy wsparciu funduszy unijnych.
 3. Możliwości finansowania działań oświatowo – edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr oraz doposażenia placówek szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich.
 4. Kształcenie zawodowe okiem pracodawcy - oczekiwania wobec szkół oraz możliwości zapewnienia uczniom kompleksowego przygotowania zawodowego.

 

tekst: Edyta Gawor, Renata Krzemień

zdjęcia: Mariola Prędka, Piotr Zoch oraz Marta Gajda - Tygodnik Ponidzia

Poprawiony: czwartek, 08 lutego 2018