herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 lutego 2018
 

zajawkaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie przystąpił do wieloletniego programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach uzyskanego wsparcia finansowego zasoby biblioteki szkolnej wzbogacono o pozycje książkowe uwzględniające zainteresowania dzieci i młodzieży i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Planowany zakup książek skonsultowano z pracownikami biblioteki publicznej, zasięgnięto także opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Zakupiono 40 nowości wydawniczych na łączną kwotę 1 250 zł. Należą do nich m.in.

- Chłopak na zastępstwo K. West,

- Bella i Sebastian M. Szewc-Osieckiej,

- Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem Yvette Żółtowskiej-Darskiej,

- Dziennik Cwaniaczka J. Knney.

 

Wśród zakupionych pozycji książkowych znajduje się również 9 lektur szkolnych m.in. Baśniobór B. Mull, Dziewczyna z lustra R. Pawlak, Szósta klepka M. Musierowicz, Oskar i pani Róża E. Schmit. Wszystkie pozycje są bogato i barwnie ilustrowane, dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Jednym z pierwszych podjętych zadań było założenie na stronie internetowej Ośrodka zakładki pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, na której umieszczano wszystkie działania związane z  realizacją programu. Przygotowano gazetkę informacyjną na korytarzu szkolnym na temat zakupionych nowości książkowych i zaplanowanych wydarzeniach czytelniczych. Następnie wprowadzono zmianę w Regulaminie Biblioteki Szkolnej dotyczącą dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

W ramach realizacji programu kontynuowano współpracę z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Busku – Zdroju. Oprócz konsultacji w sprawie zakupu książek na bieżąco wymieniano informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do biblioteki, w tym w lekcjach bibliotecznych. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wzięły udział w spektaklu teatralnym Królowa Śniegu. Przedstawiciele MGBP niejednokrotnie gościli w Ośrodku m.in. podczas akcji Wieczorne czytanie oraz spotkań z rodzicami poświęconych wpływom czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród uczniów oraz ich rodziców zorganizowano szereg akcji m.in. Wakacje z książką, w ramach której uczniowie wypożyczyli wybrane książki na okres ferii letnich. Włączono się w kolejną edycję Narodowego Czytania, w tym roku utworu Wesele S. Wyspiańskiego. Zorganizowano spotkanie promujące głośne czytanie pn. Cała Polska Czyta Dzieciom. Wiersze Michała Rusinka z tomiku Wierszyki domowe czytali najmłodszym uczniom ich rodzice, dyrekcja Ośrodka, nauczyciele oraz gość specjalny Pani Joanna Nawrot - śpiewaczka sopranowa. Przeprowadzono konkurs plastyczny na ilustrację do książki oraz konkurs ortograficzny dla uczniów Gimnazjum i Branżowej Szkoły I Stopnia (BSIS). Zorganizowano wystawy np. W tym miesiącu biblioteka poleca.

Uczniowie wszystkich oddziałów pod opieką nauczycieli i wychowawców realizowali projekty edukacyjne inspirowane nowościami wydawniczymi zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jednym z nich był m.in. projekt pod nazwą Podróże małe i duże z Nelą – Małą Reporterką przeprowadzony w klasach II Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatów przedstawiających kontynenty zwiedzane przez bohaterkę, wykonanie gry planszowej oraz opracowanie zbioru zagadek Zwierzęta poznawane z Nelą. Kolejnym był projekt edukacyjny Z książką za pan brat, w ramach którego uczniowie klas III tej samej szkoły przygotowywali album Od autora do czytelnika, promowali głośne Czytanie na dywanie.

Uczniowie realizujący projekt Będę Lewandowskim, będę Radwańską zorganizowali spotkanie dyskusyjne z rówieśnikami, opracowali graficzną drogę do sukcesu R. Lewandowskiego i A. Radwańskiej. Przeprowadzili i opracowali wywiad na temat najciekawszych dyscyplin sportowych. Posumowaniem projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Polecam Ci książkę to projekt realizowany przez uczniów klasy I BSIS. Uczniowie zaprojektowali i wykonali plakat promujący zakupione książki, opracowali ulotki reklamujące pod hasłem Poczytaj koleżanko, poczytaj kolego. Wśród tych działań było również wykonanie zakładki reklamowej do książek.

Kolejna grupa  uczniów w ramach projektu Jeden dzień z życia bohatera książki J. Kinney Dziennik Cwaniaczka organizowała m.in. spotkanie w formie dyskusji dla całej społeczności szkolnej pod hasłem Książka a film. Opracowali Kartki z pamiętnika ucznia w formie komiksu, który zaprezentowali podczas spotkania z rodzicami.

Udział w programie wzbogacił księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze, które uwzględniały potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, jak również ich zainteresowania. Dzięki podjętym działaniom wzrosło zainteresowanie czytelnictwem. Uczniowie częściej i chętniej sięgają po książki, wzrosła ich motywacja do czytania. Świadczy o tym duże zaangażowanie w realizację projektów, udział w konkursach, akcjach, wycieczkach i spotkaniach. Rodzice z większą świadomością i przekonaniem o wpływie czytania na rozwój ich dzieci włączają się w działania promujące czytelnictwo, uczestniczą w spotkaniach, wspólnie z dziećmi czytają książki w czasie wolnym od nauki.

 

Autor tekstu i zdjęć: K. Szczubiał