herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Wczesne wspomaganie rozwoju w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Busku-Zdroju
Wczesne wspomaganie rozwoju w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 22 listopada 2017
 

logoBuska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zarządzeniem Starosty Buskiego z dnia 29 września 2017 r. została wyznaczona jako jednostka pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Powiatu Buskiego. W zakresie zadań nałożonych na Poradnię w/w zarządzeniem prowadzone będzie w tej Jednostce wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W Poradni udzielane będzie kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko zostanie objęte pomocą specjalistów w zależności od jego potrzeb, jak i potrzeb jego rodziny. Rodzicom udzielana będzie fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowane działania pozwolą w pełni wykorzystać dostępne usługi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W związku z powyższym zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do zgłoszenia się i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju.

 

Już od 1 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do korzystania z porad psychologa, pedagoga, logopedy

w godz. od 14:00 do 16:00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju,

Al. Mickiewicza 27,
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 41 378 35 97, 501 356 354

 

 

Jolanta Czyrny

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w Busku-Zdroju