Nagroda „Samorząd Równych Szans 2011” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Autor: Ilona Marzec   
wtorek, 27 września 2011
 
24 września 2011 r. podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej w Zakopanem Starosta Buski Jerzy Kolarz odebrał nagrodę dla Powiatu Buskiego pn. „Samorząd Równych Szans 2011”.
Już po raz trzeci rozstrzygnięto konkurs na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”. Do nagrody został zgłoszony projekt „NOWY ZAWÓD - NOWY START”. Jednostką realizującą projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 r. – grudzień 2013 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Jerzy Kolarz Starosta Buski odbiera wyróżnienie Jerzy Kolarz Starosta Buski odbiera
gratulacje od posła Marka Plury
Jerzy Kolarz i Andrzej Smulczyński
na uroczystej gali w Zakopanem
Starosta Buski Jerzy Kolarz
i Jan Nowak z Grzegorzem Solarzem
dyrektorem ZDZ Busko-Zdrój
uczestnicy gali "Samorząd Równych Szans 2011" Trebunie Tutki

Głównym celem projektu jest aktywizacja klientów pomocy społecznej w sferze życia społecznego i zawodowego, przełamywanie wewnętrznych barier spowodowanych brakiem zatrudnienia, zwiększenie szans powrotu do aktywności zawodowej oraz rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego, w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat Kobiety) oraz (18-65 lata Mężczyźni), zagrożonych wykluczeniem społecznym, spośród przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy O pomocy społecznej (Dz. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) i korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

W dotychczasowych edycjach w latach: 2008, 2009, 2010 zaktywizowano ogółem 154 osób, z których 76 osób stanowili uczestnicy niepełnosprawni. Wszyscy beneficjenci ostateczni są mieszkańcami powiatu buskiego.

dyplom