herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności IV Polski Kongres Odnowy Wsi
IV Polski Kongres Odnowy Wsi Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
poniedziałek, 23 maja 2011
 

opp

Szanowna Pani/Panie,
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości przystępuje do realizacji kolejnego etapu  projektu pt. „Wsparcie organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego” współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest nim wyjazd studyjny na IV Polski Kongres Odnowy Wsi, który odbywa się pod hasłem „Partnerstwo Gminy i Sołectwa w Odnowie Wsi” w dniach 9 -11 czerwca 2011 r. w Krzyżowej, Gmina Świdnica.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, do udziału w pierwszej kolejności  są  zapraszane i zostaną zakwalifikowane osoby/przedstawiciele wiejskich organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń, grup nieformalnych, wiejscy liderzy, sołtysi, przedstawiciele Izby Rolniczej) z powiatów objętych projektem, które uczestniczyły we wcześniejszych działaniach projektu /konferencje, szkolenia/ i złożyły deklaracje udziału w wyjeździe studyjnym. Osoby te będą brane pod uwagę pod warunkiem: potwierdzenia gotowości do wyjazdu, odesłaniem wypełnionego zgłoszenia z podaniem wymaganych danych do kontaktu i nr PESEL. Wstępnie planowane są 2 osoby z organizacji, ale ostateczne  zdecyduje liczba zgłoszonych  organizacji z danego powiatu, a w  dalszej kolejność liczba zgłoszeń. Uczestnicy mają zapewniony i sfinansowany transport, noclegi, wyżywienie i udział w Kongresie oraz w wizytach studyjnych do najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Szczegółowy program Kongresu, informacja i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.opiwpr.org.pl.

Szczegółowe informacje o wyjeździe wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się w załączniku do wiadomości, zaś program Kongresu pobrać można ze strony internetowej Ośrodka www.opiwpr.org.pl

Zapraszamy do udziału  w spotkaniu.

  • Informacja [ PDF ]
  • Karta zgłoszenia [ DOC ]