Platforma w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 20 stycznia 2022
 

Platforma w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15 Powiat Buski usuwa bariery architektoniczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 ze zm.), która stanowi, że budynki użyteczności publicznej winny być wyposażone w środki zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

W celu likwidacji ograniczeń architektonicznych, Powiat Buski z 2021 roku rozpoczął działanie w celu zakupu i montażu platformy dla osób ze szczególnymi ograniczeniami (ruchowymi). W lutym 2021 roku Starosta Buski wystąpił z wnioskiem do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddz. Kielce o dofinansowanie zakupu i montażu platformy w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15.

pfron

Po akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania w wysokości 43 050,00 zł, Powiat Buski ogłosił postępowanie na wybór dostawcy platformy z montażem. W miesiącu listopadzie 2021 r. platforma została zamontowana i przekazana do użytku po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego. Wartość montażu z dostawą wyniosła 147 251,30 zł.

Platforma będzie służyć osobom ze szczególnymi potrzebami. Składamy podziękowanie dla Dyrektora Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddział w Kielcach Pana Andrzeja Michalskiego za dofinansowanie tego zadania.

 

Jerzy Kolarz
Starosta Buski

fot. T. Sempioł

Platforma w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15

Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2022