APEL KOMENDY POWIATOWEJ PSP W BUSKU - ZDROJU DO MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Sławomir Dalach.   
piątek, 01 października 2021
 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju apeluje o rozwagę i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi różnego rodzaju urządzeń grzewczych.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy bezwzględnie dokonać przeglądów instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Czynności te przeprowadzają kominiarze, w przypadku przewodów kominowych, a także specjalistyczne serwisy w przypadku instalacji gazowych, kotłów opalanych paliwem stałym, olejem opałowym i gazem.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w dużym stopniu zmniejsza ilość zdarzeń, których bezpośrednią przyczyną powstania jest niesprawność instalacji i urządzeń grzewczych, nie spełniających podstawowych parametrów bezpiecznej pracy.

Państwowa Straż Pożarna z nadejściem sezonu grzewczego corocznie notuje dużą liczbę pożarów, których przyczyną jest nieostrożność i brak zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego. Notuje się także większą ilość zatruć tlenkiem węgla (czadem), który jest niewyczuwalny dla człowieka (bezwonny i bezbarwny), natomiast stwarza dla niego zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe eksploatowanych pomieszczeń:

 1. Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który jest silnie trujący. Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.
 2. Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO).
 3. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwaj zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności. Zaniedbania tych czynności często są przyczyną zapalenia się zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadzy), a także śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
 4. Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości, co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Butle należy ustawić pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem     i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie .
 5. Nie pozostawiaj bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych (np. termo wentylatory, grzejniki elektryczne itp.).
 6. Nie eksploatuj uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe.
 7. Nie podłączaj do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy, ponieważ może to spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.
 8. Nie pozostawiaj dzieci w domu bez opieki.
 9. Nie próbuj łatwopalną cieczą (benzyna, olej napędowy) rozpalać paleniska  w piecach na paliwo stałe (drzewo, węgiel, koks i miał).

Gdy poczujesz zapach ulatniającego się gazu w mieszkaniu

 • nie używaj ognia otwartego (zapałki, papierosy), nie włączaj światła i urządzeń elektrycznych,
 • otwórz okna,
 • sprawdź , czy z urządzeń gazowych nie wypływa gaz,
 • zamknij zawór gazu znajdujący się przed licznikiem,
 • zadzwoń do pogotowia gazowego tel. 992,
 • jeżeli nadal czujesz gaz, zawiadom sąsiadów i jak najszybciej wyjdź na zewnątrz budynku.

Apelujemy również do wszystkich tych, którzy posiadają czujki tlenku węgla (czadu) o regularną wymianę baterii zasilających przedmiotowe urządzenie.

Komenda Powiatowa PSP w Busku - Zdroju prosi, aby ww. uwagi wziąć sobie do serca. Codzienna nasza praca dowodzi, że lekceważenie zaleceń strażaków i obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wielu przypadkach kosztuje bardzo dużo - niejednokrotnie ceną tą jest ludzkie życie.