Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 22 lutego 2021
 

herbW dniu dzisiejszym tj. 22.02.2021 r. o godz.10.00 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia prowadzonego przez Przewodniczącego Zespołu Starostę Jerzego Kolarza, było zagrożenie powodziowe, które może wystąpić na terenie Powiatu Buskiego ze względu na nagłe ocieplenie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju,
  • Przedstawiciele Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Busku-Zdroju, w Połańcu oraz w Proszowicach,
  • Burmistrzowie i Wójtowie z gmin Powiatu Buskiego.

Starosta Jerzy Kolarz przestawił sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, jaka ma miejsce od kilku dni na terenie kraju. W związku ze wzrostem temperatur oraz występowaniem grubej pokrywy śnieżnej, zwłaszcza w rejonach górskich, w ciągu najbliższych dni może dojść do wzrostu poziomu wód na głównych rzekach przepływających przez teren naszego powiatu, tj. na Wiśle i Nidzie. Na dzień dzisiejszy poziom wód w rzekach jest w strefie stanów średnich. Przewodniczący Zespołu przypomniał zebranym o procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych, zalecił sprawdzenie stanu sprzętu w jednostkach oraz sprawdzenie miejsc poboru piasku na terenach gmin. Przypomniał zebranym o potrzebie udrożnienia rowów melioracyjnych i przepustów przy drogach. Każda gmina powinna posiadać odpowiedni zapas worków używanych do walki z powodzią. Z wypowiedzi i dyskusji jaka wywiązała się w dalszej części posiedzenia wszyscy obecni stwierdzili, że śledzą na bieżąco sytuację hydrologiczną i meteorologiczną oraz dokonają przeglądu procedur kryzysowych i sprzętu ratowniczego.

Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2021