Komunikat nr 9/2020 Starosty Buskiego z dnia 01.12.2020 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Krzysztof Welenc.   
wtorek, 01 grudnia 2020
 

komunikat

W związku z utrzymującą się nadal dużą liczbą zachorowań, oraz wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 uprzejmie informuję, że zostają zmienione zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Mając na uwadze dalsze bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i mieszkańców, właściwe funkcjonowanie Starostwa oraz właściwą i sprawną obsługę interesantów wprowadza się od dnia 2 grudnia 2020r. następujące zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych komórek organizacyjnych.

Budynek przy ul. Kopernika 6 gdzie mieszczą się wydziały:

- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

będzie nadal obsługiwał Interesantów w ograniczony sposób.

 

Zaleca się aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną, pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 15 lub przy do wrzutni umieszczonej w budynku przy ul. Kopernika 6 ( dotyczy wniosków kierowanych do Wydziałów Geodezji i Rolnictwa.

 

Geodeci, osoby fizyczne , jak również firmy projektowe w sytuacjach pilnych mogą kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

- 41 370 50 60 (wypisy, wyrysy)

- 41 370 50 13 (gospodarka nieruchomościami)

- 41 370 50 58 (mapy)

- 41 370 50 57 (geodeci)

- 41 370 50 63 (ZUD)

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

- 41 370 50 64, 41 370 50 65, 41 370 50 66

 

Centrala telefoniczna

- 41 370 50 00

 

Sekretariat Starosty

- 41 370 50 20

 

Wydział Architektury i Budownictwa

- 41 370 50 48, 41 370 50 06, 41 370 50 26

 

Wydział Komunikacji i Transportu

- 41 370 50 46 (prawo jazdy)

- 41 370 50 37 (rejestracja pojazdów)

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

- 41 370 50 45, 41 370 50 50, 41 370 50 16

 

Sekretarz

- 41 370 50 24

 

Skarbnik

- 41 370 50 52

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

- 41 370 50 56

 

W budynku Starostwa przy ul. A. Mickiewicza 15, do użytku publicznego udostępnione zostaje Biuro Obsługi Interesanta oraz Kasa, w ograniczonym zakresie pracuje Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Architektury i Budownictwa.

W celu ułatwienia załatwienia spraw informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (bip.powiat.busko.pl) w zakładce ,,Dane kontaktowe” znajduje się wykaz numerów bezpośrednich do pracowników Starostwa. W celu uniknięcia oczekiwania proszę o telefoniczne umawianie wizyty w Starostwie.

W zakładce Wydziały, Referaty, Biura znajdą Państwo informacje o sposobie załatwienia spraw w poszczególnych Wydziałach, druki wniosków oraz informacje
o wysokości ewentualnych opłat. Nr rachunków dostępne na stronie internetowej BIP w zależności od załatwianej sprawy – szczegóły telefonicznie.

 

W celu ograniczenia możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o ograniczenie wizyt w Starostwie.

 

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej tut. Starostwa.

 

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tel. kontaktowy 41 370 50 11).

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Wniosek dostępny na stronie BIP Starostwa w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.

 

Decyzje z sprawie sposobu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz przyjmowania w nich interesantów podejmują ich Dyrektorzy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

Poprawiony: wtorek, 01 grudnia 2020